settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява Теорията за времевото прекъсване? Случило ли се е нещо между Битие 1:1 и 1:2?

Отговор


Битие 1:1-2 казва: „В началото Бог сътвори земята и небето. А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.” Теорията за времевото прекъсване е възгледът, че Бог е създал напълно функционираща земя с всички животни, включително динозаврите и други създания, които познаваме само от фосилни останки. След това, според теорията, се е случило нещо, което е унищожило напълно земята – някои спекулират, че това е било падането на Сатана на земята – и затова земята става пуста и неустроена. В този момент Бог е започнал отначало, като е сътворил отново земята в нейната райска форма, която се описва по-нататък в Битие.

Има твърде много проблеми с тази теория, за да можем адекватно да ги опишем в един кратък отговор, не най-малкият от които е, че ако се беше случило нещо важно между двата стиха, Бог щеше да ни каже. Той нямаше да ни остави да спекулираме в незнание за толкова важни събития. Второ, Битие 1:31 казва, че Бог обявява Своето творение за „твърде добро”, което със сигурност не може да се каже, ако злото вече е било навлязло в света чрез падението на Сатана по време на „времевото прекъсване.” В същия смисъл, ако фосилните данни трябва да бъдат обяснени чрез милионите години на тази времева празнина, това означава, че смъртта, болестите и страданията са били често срещани много векове преди Адам да падне в грях. Но Библията ни казва, че грехът на Адам въведе смъртта, болестите и страданията в целия живот: „чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта” (Римляни 5:12).

Привържениците на Теорията за времевото прекъсване правят това, за да се съобразят с теориите на съвременните учени, които се придържат към възгледа за стара земя – вярването, че земята е милиарди години по-стара отколкото може да се получи чрез събиране на човешките родословия, които се намират в Библията. Дори добронамерени евангелисти приемат теорията за стара земя, и тълкуват голяма част от Битие 1 глава по алегоричен начин, като се опитват да се придържат към буквална интерпретация на останалата част от Писанието. Опасността от това е да определим кога да спрем с алегоризирането и да започнем да тълкуваме буквално. Беше ли Адам буквален човек? Откъде знаем? Ако не е бил, тогава наистина ли е въвел греха в човешката раса, или можем и тук да алегоризираме? И ако е нямало буквален Адам, който да въведе греха, който всички ние наследяваме, тогава няма причина Исус да умре на кръста. Небуквално тълкуване на първородния грях на първо място отрича причината за Христовото идване, както се обяснява в 1 Коринтяни 15:22: „Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят” В този момент самото християнство става измама и Библията се превръща в хубава книга с истории и басни. Наистина ли не можем да видим къде ни извеждат този вид „аргументи”?

Битие 1 глава просто не може да се примири с идеята, че сътворението е станало за дълги периоди от време, нито че тези периоди са се случили в пространството между Битие 1:1 и 1:2. Какво се е случило между Битие 1:1 и 1:2? Абсолютно нищо! Битие 1:1 ни казва, че Бог създал небето и земята. Битие 1:2 ни информира, че когато създал земята в началото, тя била безформена, пуста и тъмна; тя не била завършена и все още не била обитавана от творения. Останалата част от Битие 1 глава ни казва как Бог завършва безформената, пуста и тъмна земя като я изпълнил с живот, красота и доброта. Библията е истинска, буквална и съвършена (Псалм 19:7-9). Науката никога не е опровергала нищо в Библията и тя никога не ще го направи. Библията е върховната истина и затова е стандарта, по който трябва да се оценява научната истина, а не обратното.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява Теорията за времевото прекъсване? Случило ли се е нещо между Битие 1:1 и 1:2?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries