settings icon
share icon
Въпрос

Каква е възрастта на земята? На колко години е земята?

Отговор


Като се приеме факта, че според Библията, Адам е бил създаден на шестия ден от съществуването на планетата ни, ние можем да определим на тази библейска основа приблизителната възраст на земята, преглеждайки хронологическите детайли на човешката раса. Това, разбира се, допуска, че описанието в Битие е точно и шестте дни на създаване, описани в Битие, са били буквален 24-часов период и че няма никакви неопределени хронологически празноти.

Родословията, изброени в главите на Битие пета и десета, дават възрастта, на която Адам и неговите потомци са създавали следващото поколение в една успешна наследствена линия от Адам до Авраам. Определяйки къде е мястото на Авраам хронологически в историята и прибавяйки годините, дадени в Битие глави пета и десета, става очевидно, че Библията учи, че земята е на около 6000 години, плюс минус няколко стотици години.

Какво да кажем за популярната възраст от около 4.6 милиона години, приета от по-голяма част от учените днес и преподавана на болшинството от нашите академични учреждения? Тази възраст произхожда от два начина за определяне на датите: радиометричното датиране и геоложката скала на времето. Учените, които поддържат по-малката възраст от 6 000 години подчертават, че радиометричното датиране се проваля в това, че е основано на поредица погрешни предположения, докато геоложката скала на времето се пропуква в това, че използва околни аргументи. Още повече, те посочват развенчаването на старовременните митове като популярното погрешно схващане, че стратификацията, вкаменяването и оформянето на диамантите, въглищата, петрола, сталактитите, сталакмитите и т.н. изискват големи периоди от време за формирането им. Накрая, защитниците на ранната възраст представят положителни доказателства за малката възраст на земята вместо старовременните доказателства, които са развенчали. Учените, защитници на малката възраст на земята, признават, че са малцинство днес, но настояват, че техните постулати ще се разраснат през времето, след като все повече и повече учени изследват наново доказателствата и разгледат по-подробно възприетата сега парадигма за по-голямата възраст.

Все пак, възрастта на земята не може да бъде доказана. Независимо дали 6000 години или 4.6 билиона – и двете гледища (и всички между тях) почиват на вяра и предположения. Поддръжниците на 4.6 билиона години се доверяват на надеждността на методи като радиометричното датиране и че нищо не се е появило в историята, което би могло да наруши нормалното гниене на радиоизотопите. Поддръжниците на 6000 години се доверяват на истинността на Библията и че другите фактори обясняват „очевидната” възраст на земята, като Потопа или това, че Бог е създал вселената в състояние, в което „изглежда” на голяма възраст. Например, Бог създаде Адам и Ева като пълнолетни възрастни човешки същества. Ако един лекар трябваше да изследва Адам и Ева в деня на сътворението им, той би определил тяхната възраст на около 20 години (или на каквато възраст са изглеждали) – когато, всъщност, Адам и Ева бяха на по-малко от един ден. Въпреки всичко, винаги има основателни причини да се довериш на Божието Слово повече от думите на атеистични учени с твърдение за еволюция.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е възрастта на земята? На колко години е земята?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries