settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за Сътворението в противовес на еволюцията?

Отговор


Целта на това изложение не е да се представят научни аргументи в дебата Сътворение срещу еволюция. Ако търсите аргументи за Сътворение и/или еволюция, ние силно препоръчваме Отговори в Битие – http://www.answersingenesis.org и Институт за проучване на Сътворение – http://www.icr.org. Целта на това изложение е да обясни защо, според Библията, дебата Сътворение срещу еволюция дори съществува. Римляни 1:25, „Те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.”

Ключов фактор, който трябва да разпознаем е, че голямо болшинство от учените, които вярват в еволюцията, са също така и атеисти или агностици. Има такива, които се придържат към някакъв вид теистична еволюция и други, които държат деистичен възглед за Бог (Бог съществува, но не се меси в света ... всичко си тече по естествен начин). Има и някои, които искрено и честно наблюдават информацията и стигат до заключението, че еволюцията по-добре подхожда на информацията. Отново, обаче, това представя една незначителна част от учените, които защитават еволюцията. По-голямото мнозинство от учените за еволюцията поддържат тезата, че живота е еволюирал изцяло без ВСЯКАКВА намеса от по-висше Същество. Еволюцията по дефиниция е натуралистична наука.

За да бъде верен атеизма, трябва да има алтернативно обяснение за това как са били създадени вселената и живота. Въпреки че вярванията в някакви форми на еволюция предшестват Чарлз Дарвин, Дарвин беше първият, който разви един приемлив модел за това как може да се е появила еволюцията – естествения подбор. Дарвин в началото се е определял като християнин, но по-късно се отрича от християнската вяра и съществуването на Бог в резултат на няколко трагедии, които се случват в живота му. Еволюцията беше „открита” от атеист. Целта на Дарвин не е била да опровергае съществуването на Бог, но това е един от крайните резултати на теорията на еволюцията. Еволюцията прави възможен атеизма. Учените еволюционери днес вероятно не биха признали, че тяхната цел е да дадат друго обяснение на произхода на живота и така да дадат основа за атеизъм. Въпреки това, според Библията, точно това е причината теорията за еволюцията да съществува.

Библията казва, „Безумният рече в сърцето си, ‘Няма Бог’” (Псалом 14:1; 53:1). Библията също заявява, че хората нямат извинение за това, че не вярват в Твореца Бог, „Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.” (Римляни 1:20). Според Библията, всеки, който отхвърля съществуването на Бог, е безумен. Защо, тогава, има толкова много хора, включително и християни, желаещи да приемат, че учените еволюционери са безпристрастни тълкуватели на научна информация? Според Библията те са глупаци! Безумието не включва липса на интелигентност. Много учени еволюционери са невероятно умни. Безумието показва неспособност подходящо да прилагаш знанието. Притчи 1:7 ни казва, „Страх от ГОСПОДА е начало на мъдростта; но безумните презират мъдростта и поуката.”

Учените еволюционери осмиват Сътворението и/или Интелигентния дизайн като ненаучен и незаслужаващ научно обяснение. Те твърдят, че за да се признае нещо за „наука”, то трябва да бъде наблюдавано и изследвано. То трябва да е „натуралистично”. Сътворението по дефиниция е „свръхестествено”. Бог и свръхестественото не могат да бъдат наблюдавани и изследвани (според аргумента), следователно Сътворението и/или Интелигентния дизайн не могат да бъдат зачетени като наука. В резултат всяка информация се филтрира през прескроената, предполагаемата и предварително приета теория на еволюцията, без да бъдат зачетени други обяснения.

Обаче, произхода на вселената и произхода на живота не могат да бъдат изследвани или наблюдавани. И Сътворението и еволюцията са основани на системи на вярване, когато се говори за произход. Нито едната не може да бъде изследвана, защото не можем да се върнем милиарди (или хиляди) години назад и да наблюдаваме произхода на вселената и живота във вселената. Учените еволюционери отхвърлят Сътворението на основания, които логически важат и за отхвърляне на еволюцията като „научно” обяснение на началото. Еволюцията, най-малко във връзка с произхода, не пасва в определението за „наука” повече от Сътворението. Еволюцията, предполагаемо, е единственото обяснение за произхода, което може да бъде изследвано; следователно тя е единствената теория за произхода, която може да бъде зачетена като „научна”. Това е безумие! Учените, които защитават еволюцията, отхвърлят правдоподобната теория за произхода без дори да изследват нейните качества, тъй като тя не се вписва в тяхното алогично ограничено определение за „наука”.

Ако Сътворението е истина, тогава има Създател, пред Когото ние сме отговорни. Еволюцията прави възможен атеизма. Еволюцията дава на атеистите основа за обяснение на това как живота съществува отделно от Твореца Бог. Еволюцията отхвърля нуждата от това Бог да бъде включен във вселената. Еволюцията е „теория за сътворение” за „религията” атеизъм. Според Библията изборът е ясен. Ние можем да вярваме в Словото на нашия всемогъщ и всезнаещ Бог или можем да вярваме на алогичните, пристрастни „научни” обяснения на безумните.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за Сътворението в противовес на еволюцията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries