settings icon
share icon
Въпрос

Има ли доказателства за библейското гледище, че земята е млада?

Отговор


Има изобилие от доказателства за библейското гледище, че земята е млада. Обаче, виждането за стара земя е държало монопола в държавните училища, в главните академични центрове и в популярните медии в продължение на поколения. Тогава не е чудно, че повечето учени споделят гледището за стара земя. Това било всичко, на което били научени в училище. Това е всичко, което научили в университетите, където получили степените си. Това е което повечето от техните колеги преподавали. Но има противници сред научната общонст и техният брой расте. Защо? Защото все повече и повече учени се противопоставят на растящите доказателства, които застават като предизвикателство пред парадигмата за старата земя.

Това не е, за да кажем, че всеки, който изследва тези доказателства, ще отхвърли перспективата за старата земя. Някои, които са размишлявали върху тези доказателства, ги считат за аномални явления, които тепърва предстоят да бъдат доказани.Някои вярват, че те не издържат на внимателно проучване. Някои гледат на тях като на нарочни погрешни тълкувания на фактите от религиозни фанатици.

Няма съмнение, че религиозните фанатици имат склонност да изкривяват фактите, когато това служи на целите им. Фанатиците за старата земя имат същата склонност, когато на карта са поставени тяхната кариера и репутация. Това е в човешката природа. Също е вярно, че някои от доказателствата за млада земя, които са предлагани в продължение на години, не са издържали внимателно проучване. Но много други са издържали и фактът, че растящ брой професионално обучени учени – експерти в своите области – приемат виждането за млада земя като поне научно доказуемо, ако не убедително. Ето няколко от свързаните доказателства за размишление:

Континенталната ерозия и останките от фосили. Континентите ерозират с такава скорост, че ако не е тектонското издигане, метеорическия прах и вулканическия приток, те биха ерозирали до плоски (връх Еверест и всички) за по-малко от 25 милиона години. С такава скорост височинните фосили на възраст милиони години би трябвало отдавна да са ерозирилали. и все пак те остават. Изводът е, че тези фосили не са на възраст милиони години. Ако това беше вярно, цялата геологическа колона щеше да се нуждае от сериозна ревизия (вижте нашата статия за Геологическата колона).

Подземно налягане на течностите. Когато сонда попадне на петрол, петролът понякога извира на големи фонтани. Това е, защото петролът се намира често под голямо налягане от обикновеното тегло на скалата върху него. Други подземни течности, държани под налягане, включват природен газ и вода. Проблемът е, че скалата над много от залежите на подземната течност под налягане е сравнително пропусклива. Налягането би трябвало да излезе за по-малко от 100,000 години. Въпраеки това тези залежи остават под високо налягане. Още веднъж, поради предполагаемата старост на тези залежи и тяхното местоположение в геологическата колона това наблюдение поставя под въпрос някои от тълкуванията, които са довели до формулиранетона колоната.

Глобалното охлаждане През 19 век известният физик и изобретател Лорд Келвин (Уилям Томпсън) бил първият, който изтъкнал, че ако земята е започнала от стопено нагрято до бяло състояние, тя е щяла да изстине до сегашната си температура милиарди години по-рано от приетите днес 4.6 милиарда години. Оттогава защитниците на старата земя изтъкват, че радиоктивното разпадане в земята би забавило значително охлаждителния процес. Защитниците на младата земя отговарят, че дори при либералните допускания за количеството топлина, произвеждана от радиоктивното разпадане, земята все пак би се охладила до сегашната си температура много по-скоро отколкото допускат привържениците на старата земя.

Лунно отдръпване. Луната бавно се отдръпва от земята. Това има общо с факта, че въртенето на земята се забавя поради приливните и отливните търкания и други фактори. Лунното отдръпване за първи път било наблюдавано от Едмънд Халей в края на 17 в. (същия Едмънд Халей, на когото се приписва, че е бил първият, който е предсказал 76-годишнита орбита на известната комета, която носи неговото име). Като се вземе предвид скоростта на лунното отдръпване днес, фактът, че тя постепенно се е ускорила с течение на времето, и няколко други фактора, физиците са определили, че системата земя-луна не може да е съществувала повече от 1.2 милиарда години (можете да прегледате математическите уравнения на http://www.creationscience.com/). Това е с 3.4 милиарда по-малко време отколкото защитниците на старата земя желаят да приемат. Нещо повече, колкото повече се приближава луната до земята, толкова по-голямо е влиянието й върху приливите и отливите. Не можем да отидем толкова далеч във времето, когато всички сме се удавяли два пъти дневно.

Хелиумно разпръскване от предкамбрийски циркони. Хелият се произвежда в земята от радиоктивно разпадане на определени неустойчиви елементи (уран и тор са два такива емелента). Част от това разпадане се случва в кристали, известни като „циркони". Хелият се разпръсва от тези циркони при известна скорост в зависимост от дълбочината и температурата. Учените са открили, че в цирконите, къдетосе предполага, че се е случвало ураново разпадане в продължение на милиарди години, остава твърде много хелий – твърде много хелий. Изглежда като че ли хелият не е имал достатъчно време да се разпръсне извън кристалите. Това наблюдение води до два извода.

Първо, това наблюдение може да преобърне ключовото приемане, което стои под радиометричното датиране (най-разпростаранената техника за датиране на старата земя). Учените вярват, че милиарди години ураново разпадане се е случвало в тези циркони, защото те правят определени допускания за ненаблюдаемото минало (вижте нашата статия за Радиометричното датиране). Едно от тези допускания е, че радиоктивното разпадане е останало постоянно през ненаблюдаемото минало. Учените са били в състояание да променят скоростта на разпадането в лабораторията, но повечето не вярват, че това наистина се случва в природата. Обаче, ако милиарди години ураново разпадане са се случвали толкова бързо, че произведеният хелий не е имал време да се освободи от цирконите, това може да бъде силно доказателство, че скоростите на радиоктивното разпадане били силно увеличени в ненаблюдаемото минало.

Второ, тъй като цирконите са дошли от прекамбрийските скали под геологическата колона, понастоящем приеманите тълкувания на старата земя за геологическата колона може да се нуждаят от сериозно ревизиране (още веднъж, вижте нашата статия за Геологическата колона). Тези и много други научни доказателства за теорията за младата земя ни карат да вярваме на библейския разказ за сътворението на земята и вселената, както е описано в Битие.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли доказателства за библейското гледище, че земята е млада?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries