settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява теистичната еволюция?

Отговор


Теистичната еволюция е един от трите големи възгледа за произхода на живота, като другите два са атеистична еволюция (популярно известна като Дарвинова еволюция или натуралистична еволюция) и специално сътворение.

Според възгледа за атеистичната еволюция няма Бог и животът може и се е появил естествено от вече съществуващи, неживи елементи под влиянието на естествените закони (като гравитация и пр.), макар да не обяснява произхода на тези закони. Специалното сътворение казва, че Бог е създал живота директно, или от нищо или от вече направени материали.

Теистичната еволюция казва едно от следните две неща. Първата възможност е, че има Бог, но той не участва пряко в произхода на живота. Той може да е създал градивните елементи, може да е създал естествените закони, дори може да е създал тези неща с цел в края на краищата да се появи живот, но още на един ранен момент се е оттеглил и е оставил Своето творение да се развива самостоятелно. Той го е оставил да направи това, което е направило, каквото и да е то, и накрая животът се появил от неживите материали. Този възглед прилича на атеистичната еволюция по това, че предполага натуралистичен произход на живота.

Втората алтернатива на теистичната еволюция е, че Бог не е извършил само едно или две чудеса, за да осъществи произхода на живота, който познаваме. Неговите чудеса били постоянни. Стъпка по стъпка той извел живота от първобитна простота към съвременната сложност, подобно на Дарвиновото еволюционно дърво на живота (рибите произвели земноводни, които произвели влечуги, които произвели птици и бозайници и пр.). Бог се намесвал там, където животът не можел да се развива естествено (как се развива по естествен начин крака на едно влечуго в крило на птица?). Този възглед е подобен на специалното откровение защото приема, че Бог по някакъв начин е действал свръхестествено, за да произведе живота, който познаваме.

Има множество разлики между перспективата на библейското специално откровение и тази на теистичната еволюция. Една съществена разлика касае техните съответни възгледи за смъртта. Теистичните еволюционисти вярват, че възрастта на земята е милиарди години, и че геоложката колона, която съдържа сведенията от фосили, представлява дълги епохи от време. Понеже хората се появяват едва в края на фосилните следи, теистичните еволюционисти вярват, че много създания са живели, умрели и са изчезнали много преди късното пристигане на човека. Това означава, че смъртта е съществувала преди Адам и неговия грях.

Библейските креационисти вярват, че земята е относително млада, и че фосилните останки са станали по времето на Ноевия потоп и след него. Оформянето на слоевете се счита, че е станало заради хидрологическо отделяне и втечняване, които са наблюдавани явления. Това поставя фосилите и смъртта и масовото измиране, които те описват, стотици години след греха на Адам.

Друга съществена разлика между двете позиции е начина, по който четат Битие. Теистичните еволюционисти обикновено приемат или теорията за ден-епоха или рамковата теория, които са алегорични тълкувания на първата седмица от разказа Битие. Креационистите, които поддържат възгледа за млада земя, приемат дните в Битие като буквални дни от 24 часа. От християнска гледна точка и двата възгледа за теистична еволюция са неправилни, защото те не съответстват на разказа за сътворението в Битие.

Теистичните еволюционисти си представят дарвинистки сценарий, в който звездите са се развили, след това нашата слънчева система, след това земята, след това растенията и животните и накрая човека. Двете гледни точки на теистичната еволюция не са съгласни относно ролята, която има Бог в хода на събитията, но те принципно се съгласяват с Дарвиновата хронология. Тя е в конфликт с разказа за сътворението в Битие. Например, Битие 1 глава казва, че земята е била създадена на първия ден, а слънцето, луната и звездите са създадени едва на четвъртия ден. Някои твърдят, че формулировката на Битие предполага, че слънцето, луната и звездите са сътворени в действителност на първия ден, но заради земната атмосфера не са се виждали от земята до четвъртия ден, което е причината за тяхното поставяне в четвъртия ден на сътворението. Това е малко изопачаване на текста, защото разказът в Битие много ясно казва, че земята е нямала атмосфера до втория ден. Ако слънцето, луната и звездите са направени на първия ден, те е трябвало да се видят още тогава.

Също, сведенията в Битие ясно казват, че птиците са създадени заедно с морските творения на петия ден, докато сухоземните животни са създадени едва на шестия ден. Това е в пряко противоречие с Дарвиновия възглед, че птиците са се развили от сухоземните животни. Библейският разказ казва, че птиците предшестват сухоземните животни. Възгледът на теистичния еволюционист твърди точно обратното.

Една от най-тъжните тенденции в съвременното християнство е опитът да се намери ново тълкувание на Битие, което да отговаря на еволюционните теории. Много добре известни библейски учители и апологети са се присъединили към еволюционистите и са започнали да вярват, че придържането към буквално тълкуване на Битие вреди на християните, защото подкопава тяхната правдоподобност. Във всеки случай еволюционистите губят уважението си към тези, чиято вяра в Библията е толкова слаба, че са склонни бързо да направят компромис с нея. Макар броят на истинските креационисти да намалява сред академичните среди, няколко верни организации като Answers in Genesis [Отговори от Битие], Creation Research Society [Общество за изследване на творението] и Institute for Creation Research [Институт за изследване на творението] потвърдиха, че Библията не само отговаря на истинската наука, но твърдят, че няма нито една дума в Библията, която да е опровергана от истинската наука. Библията е живото Слово на Бога, което е дадено на нас от Твореца на вселената, и Неговото описание на начина, по който Той сътворява вселената, не съответства на теорията на еволюцията, дори на „теистичното” разбиране за еволюцията.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява теистичната еволюция?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries