settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява теорията старата земя?

Отговор


Въпреки че Мойсей е написал книгата Битие преди около 3400 години, едва през последните няколко века се развиват сериозни спорове относно естеството и датата на сътворението. В резултат на това сега съществуват редица теории, свързани с разказа за сътворението, и една от тях се нарича теория за старата земя. В общи линии това е убеждението, че "дните", за които се говори в първа глава на Битие, са последователни периоди, а не буквални 24-часови дни. Затова се смята, че всеки ден представлява много по-дълъг, макар и неопределен период от време, например милион или повече години. По същество това е опит да се хармонизира Писанието с теистичната еволюция или поне с концепцията за "стара" земя.

Науката никога не е опровергала нито една дума от Библията. Библията е върховната истина и тя трябва да бъде стандартът, по който се презенява една научна теория. В някои случаи алтернативните теории за произхода имат за цел да извядят Бога от уравнението. Разбира се, привържениците на теорията на старата земя не се опитват да премахнат Бога; те по-скоро се опитват да хармонизират традиционните възгледи за Библията със съвременното отношение към науката. Все пак към този вид подход трябва да се подхожда с повишено внимание. Най-лошата последица от поставянето под въпрос на истинността или вдъхновението на Битие е, че това води до поставяне под въпрос на всяка част от Божието Слово, която не е в съгласие с нашите предпочитания. Всичко, което Писанието учи за греха и смъртта предполага непогрешимостта на първите три глави на Битие. След всичко казано дотук, нека да разгледаме някои от аргументите, изтъкнати от поддръжниците на теорията за старата земя.

Привържениците на теорията за дневната старата земя често изтъкват, че думата, използвана за "ден" на иврит, yom, понякога се отнася за период от време, който е повече от буквалния 24-часов ден. Един от пасажите от Писанието, който често се използва в подкрепа на тази теория, е 2 Петрово 3:8: "... Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години – като един ден". Този пасаж със сигурност ни напомня, че Бог стои извън времето и не бива да се съмняваме в настъпването на едно бъдещо библейско събитие (а именно Второто пришествие), само защото от нашата ограничена човешка гледна точка то изглежда отнема много време. Следователно според противниците на теорията старата земя 2 Петрово 3:8 няма нищо общо с продължителността на седмицата на сътворението.

В първа глава на Битие всеки ден е описан като вечер и утро. Всъщност тези две думи - вечер и утро - се използват широко в Стария завет и при повечето обстоятелства се отнасят за нормални дни. От гледна точка на езика, противниците на теорията старата земя отбелязват, че ако Мойсей е искал да изрази по-дълъг период от време, е можел да използва ясни термини като olam или qedem вместо yom.

Друга причина за това, че "ден" трябва да се разбира като метафора, според теорията за старата земя, е, че слънцето е създадено едва на четвъртия ден. Като се има предвид това, как е възможно преди това да е имало нормални 24-часови дни (т.е. ден и нощ)? Противниците на теорията за старата земя твърдят, че от техническа гледна точка самото слънце не е необходимо за съществуването на ден и нощ. Необходими са само светлина и въртяща се Земя. "Вечерта и утрото" показват въртяща се Земя, а що се отнася до светлината, още първата Божия заповед е "Да бъде светлина" и е имало светлина (Битие 1:3) още преди да има слънце. Отделянето на светлината от тъмнината е първото нещо, което нашият Създател е направил.

Противниците на теорията за старата земя отбелязват също, че в Откровение 21:23 се казва, че Новият Ерусалим " нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява", тъй като "Божията слава го осветяваше". В началото на сътворението Божията ярка светлина би могла да бъде достатъчна, докато три дни по-късно не бъдат създадени светилата.

Освен това, според повечето тълкувания на теорията за старата земя, болестите, страданията и смъртта трябва да са съществували преди грехопадението на човека. Писанието ясно посочва, че " Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта." (Римляни 5:12). Не е имало смърт преди акта на неподчинение на Адам в Едемската градина, или, както биха казали креационистите от теорията на „старата земя“, не е имало човешка смърт преди греха на Адам. В зависимост от това как се съгласува теорията за старата земя с произхода на хората, тя би могла да обезсмисли учението за грехопадението. Това би обезсмислило и доктрината за изкуплението, тъй като, ако не е имало грехопадение, защо бихме имали нужда от Изкупител?

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява теорията старата земя?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries