Как би могло да има светлина на първия ден от Сътворението, ако слънцето било създадено чак на четвъртия ден?


Въпрос: Как би могло да има светлина на първия ден от Сътворението, ако слънцето било създадено чак на четвъртия ден?

Отговор:
Въпросът как би могло да има светлина на първия ден от Сътворението, когато слънцето било създадено чак на четвъртия ден, е често срещан. Битие 1:3-5 заявява: „И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи." Няколко стиха по-нататък ни се казва: „И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните, годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти." (Битие 1:14-19). Как е възможно да бъде? Как може да бъде светлина, сутрин и вечер на първия, втория и третия ден, ако слънцето, луната и звездите били създадени чак на четвъртия ден?

Това е само проблем, ако не вземем предвид безкрайния и всемогъщ Бог. Бог няма нужда от слънцето, луната и звездите, за да осигури светлина. Бог е светлина! 1 йоаново 1:5 заявява: „И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина." Самият Бог бил светлината за първите три дена от Сътворението, точно както Той ще бъде в новото небе и новата земя, „Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове" (Откровение 22:5).Докато създал слънцето, луната и звездите Бог осигурявал светлина през „деня" и може да го е правил и през „нощта" (Битие 1:14).

Исус е казал: „Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота" (Йоан 8:12). Много по-важно от светлината на деня и нощта е Светлината, който осигурява вечен живот на всички, които вярват в Него. Онези, които не вярват в Него, ще бъдат обречени на „външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби" (Матей 8:12).

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Как би могло да има светлина на първия ден от Сътворението, ако слънцето било създадено чак на четвъртия ден?