settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява теорията за Интелигентния дизайн?

Отговор


Теорията за Интелигентния дизайн гласи, че „интелигентните причини са необходими за обясняване на сложните, богати на информация структури на биологията и тези причини са емпирично доловими”. Определените биологични черти изключват стандартното, основано на „случайна възможност” обяснение. Те изглежда са били проектирани. Тъй като дизайна налага необходимост от умен дизайнер, вида на дизайна се определя като свидетелство за Дизайнер. Има три основни аргумента на теорията за Интелигентния дизайн: (1) неизменима сложност, (2) определена сложност и (3) антропологичен принцип.

(1) Неизменимата сложност е дефинирана като „... обособена система, която е съставена от няколко добре напаснати и взаимодействащи си части, които допринасят за основната функция, в която отстраняването на която и да е от частите кара системата да спре да функционира ефективно”. С други думи, животът е съставен от преплетени части, които разчитат една на друга, за да бъдат полезни. Случайната мутация може да обясни развитието на нова част, но не може да обясни едновременното развитие на многото части, необходими за функционираща система. Например, човешкото око очевидно е много полезна система. Без очната ябълка (която сама по себе си е система с неизменима сложност), зрителния нерв и ретината, едно случайно мутирало око всъщност би било непродуктивно в оцеляването на видовете и следователно би било отстранено чрез процеса на естествения подбор. Окото не е полезна система освен ако всичките му части не са налице и едновременно с това трябва те да функционират правилно.

(2) Определената сложност е концепцията, че тъй като в организмите могат да бъдат открити определени сложни структури, трябва да е имало някаква форма на управление на техния произход. Аргументът за определена сложност заявява, че е невъзможно да бъдат развити сложни структури чрез случайни процеси. Например, в стая запълнена с 100 маймуни и 100 пишещи машини те могат накрая да създадат няколко думи, или дори изречение, но никога няма да напишат Шекспирова пиеса. Колко по-сложен е биологичния живот от една Шекспирова пиеса?

(3) Антропологичният принцип заявява, че светът и вселената са “добре настроени”, за да направят живота на земята възможен. Ако съотношението на елементите във въздуха на земята беше леко променено, много видове щяха много бързо да спрат да съществуват. Ако земята беше няколко мили по-близо или по-далеч от слънцето, много видове щяха да спрат да съществуват. Съществуването и развитието на живота на земята изисква толкова много променливи да бъдат в съвършена хармония, че би било невъзможно всичките променливи да започнат да съществуват чрез случайни, несъгласувани събития.

Докато теорията за Интелигентния дизайн не си позволява да определя източника на интелект (независимо Бог, НЛО и т.н.), множество теоретици по Интелигентен дизайн са теисти. Те виждат възникването на замисъл, обхващащ биологичния свят, като свидетелство за съществуването на Бог. Има, обаче, няколко атеисти, които не могат да отхвърлят силното свидетелство за замисъл, но не желаят да признаят Бог като Създател. Те са склонни да тълкуват информацията като свидетелство, че земята е била засята от висша раса от извънземни същества (извънземни).

Теорията за Интелигентния дизайн не е библейски креационизъм. Има важно разграничение между двете гледища. Библейските креационисти започват със заключение: че библейските записи за сътворението са надеждни и правилни; че живота на земята е бил замислен от Интелигентен Деятел (Бог). На тази основа те търсят доказателства от естествената среда, за да потвърдят това заключение. Теоретиците по Интелигентен дизайн започват с естествената среда и достигат тяхното заключение впоследствие: че живота на земята е бил замислен от Интелигентен Деятел (който и да е той).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява теорията за Интелигентния дизайн?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries