settings icon
share icon
Въпрос

Какво е антропен принцип?

Отговор


Антропен означава "свързан с човека или неговото съществуване". "Принцип" означава "закон". Антропният принцип е Законът за човешкото съществуване. Добре известно е, че нашето съществуване в тази вселена зависи от множество космологични константи и параметри, чиито числени стойности трябва да попадат в много тесен диапазон от стойности. Ако дори една единствена променлива се отклони, дори незначително, ние няма да съществуваме. Абсолтно невероятно е толкова много променливи да се подредят така благоприятно в наша полза само по случайност и това кара някои учени и философи да предложат, че Бог е този, който със Своя промисъл е създал Вселената, за да отговори на нашите специфични нужди. Това е означава антропният принцип: Изглежда Вселената е била фино настроена за нашето съществуване.

Да разгледаме например протоните. Протоните са положително заредени субатомни частици, които (заедно с неутроните) образуват ядрото на атома (около което обикалят отрицателно заредени електрони). Дали по силата на провидението, или на щастливата случайност (в зависимост от гледната точка), протоните са 1836 пъти по-големи от електроните. Ако те бяха малко по-големи или малко по-малки, ние нямаше да съществуваме (защото атомите не биха могли да образуват необходимите ни молекули). Как, тогава, се е случило точно така, че протоните са 1 836 пъти по-големи от електроните? Защо не са 100 пъти по-големи или 100 000 пъти? Защо не са по-малки? Как от всички възможни променливи протоните са се оказали точно толкова големи, колкото трябва? Щастлива случайност или умно изобретение?

Или как става така, че протоните имат положителен електрически заряд, равен на този на отрицателно заредените електрони? Ако протоните не балансираха електроните и обратното, ние нямаше да съществуваме. Те не са сравними по размер, но въпреки това са напълно балансирани. Дали природата просто е попаднала на това полезно взаимодействие, или Бог го е създал заради нас?

Ето няколко примера за това как антропният принцип влияе пряко върху жизнеността на нашата планета:

Уникалните свойства на водата. Всяка позната форма на живот зависи от водата. За щастие, за разлика от всяко друго вещество, познато на човека, твърдата форма на водата (лед) е с по-малка плътност от течната си форма. Това позволява на леда да плава. Ако ледът не плаваше, нашата планета щеше да изпадне в състояние на рязко замръзване. Други важни свойства на водата включват нейната разтворимост, кохезия, лепливост и други термични свойства.

Атмосферата на Земята. Ако само малко се повиши нивото на един от многото газове, които съставляват атмосферата ни, планетата ни ще изпадне в състояние на прекомерен парников ефект. От друга страна, ако няма достатъчно от тези газове, животът на планетата ще бъде унищожен от космическата радиация.

Отражението на светлината or “albedo” (общото количество светлина, отразена от планетата, спрямо общото количество погълната светлина). Ако албедото на Земята беше много по-голямо, отколкото е сега, щяхме да изпитаме постепенно замръзване. Ако то е много по-малко, отколкото е сега, бихме изпитали внезапен парников ефект.

Магнитното поле на Земята. Ако то беше по-слабо, планетата ни щеше да бъде опустошена от космическата радиация. Ако беше много по-силно, щяхме да бъдем опустошени от силни електромагнитни бури.

Мястото на Земята в Слънчевата система. Ако бяхме много по-далеч от Слънцето, водата на нашата планета щеше да замръзне. Ако бяхме много по-близо, тя щеше да заври. Това е само един от многобройните примери за това колко специално е мястото ни в Слънчевата система и как това позволява съществуването на живот на Земята.

Мястото на нашата слънчева система в галактиката. Отново има многобройни примери за това. Ако нашата слънчева система се намираше твърде близо до центъра на галактиката или до някой от спиралните ръкави в нейния край, или до друго съзвездие, планетата ни щеше да бъде опустошена от космическата радиация.

Цветът на нашето слънце. Ако слънцето беше много по-червено или много по-синьо, фотосинтезата щеше да бъде затруднена. Фотосинтезата е естествен биохимичен процес, който е от решаващо значение за живота на Земята.

Горният списък в никакъв случай не е изчерпателен. Той е само малка извадка от многото фактори, които трябва да са правилни за да съществува живот на Земята. Имаме огромния късмет да живеем на специална планета в специална слънчева система в специална галактика в специална вселена.

Въпросът за нас сега е: при толкова много универсални константи и космологични параметри, определящи нашата Вселена, и при толкова много възможни променливи за всеки от тях, как така се е случило, че всички те са попаднали в изключително тесния диапазон от стойности, необходими за нашето съществуване? Общият консенсус е, че ние сме тук или благодарение на невероятния късмет на невъзможна случайност, или благодарение на целенасочения замисъл на интелигентен Създател.

Някои привърженици на идеята за случайността се опитват да изравнят шансовете срещу случайния късмет като изказват хипотеза, според която нашата Вселена е само една от многото в така наречената "мултивселена". Това много увеличава полето на случайността за да може природата "да го направи правилно", което значително намалява реалната възможност за успех.

Представете си безброй безжизнени вселени, в които една или повече от необходимите променливи не попадат в специфичния диапазон от стойности, необходими за живот. Идеята е, че природата в крайна сметка ще се справи и очевидно го е направила, за което свидетелства фактът, че съществуваме (или поне така гласи аргументът). Ние сме късметлиите, чиято вселена се е натъкнала на правилната комбинация от космологични стойности. Антропният принцип често се цитира като емпирично основание за математическата хипотеза за мултивселената.

Теоретиците на интелигентния дизайн използват антропния принцип като още едно доказателство в подкрепа на тезата си, че животът е създаден от трансцедентен главен мозък. Биологичните системи не само носят белезите на дизайн (информационно съдържание на ДНК, специфична сложност, несводима сложност и т.н.), но и Вселената, която поддържа и осигурява условия за живот, изглежда е създадена като средство за постигане на тази цел.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е антропен принцип?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries