settings icon
share icon
Въпрос

Потопът по времето на Ной глобален ли беше или местен?

Отговор


Когато някой изследва библейския пасаж, става ясно, че потопа беше глобален. Битие 7:11 заявява, че „всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха.” Очевидно е от Битие 1:6-7 и 2:6, че околната среда от преди потопа беше много по-различна от тази днес. Въз основа на това и други библейски описания, както и вкаменелостите и сегашните геоложки открития, логично се заключава, че по едно време земята е била покрита с нещо като водна обвивка. Тази обвивка може да е била обвивка от пара или да е била съставена от кръгове, нещо подобно на ледените пръстени на Сатурн. Това, в комбинация с голям пласт вода под земята, е било изляно върху сушата (Битие 2:6) и се е получило голямо наводнение.

Най-ясните стихове, показващи обхвата на потопа, са в Битие 7:19-23: „Водите се усилваха твърде много на земята, така щото се покриха всичките високи планини намиращи се под цялото небе. Петнадесет лакти по-горе от тях се издигнаха водите, та планините се покриха. И всяка твар, която се движеше по земята, умря, - птици, добитък, зверове, всички животни, които пълзят по земята и всеки човек. От всичко що беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря. Всичко живо що се намираше по лицето на земята се изтреби, - човеци, добитък, животни и небесни птици; изтребиха се от земята; останаха само Ной и ония, които бяха с него в ковчега.”

В горния пасаж откриваме не само повтарящата се дума „всички”, но и фрази като „се покриха всичките високи планини намиращи се под цялото небе”, „петнадесет лакти по-горе от тях се издигнаха водите, та планините се покриха” (достатъчно, че да може ковчега да минава безпроблемно над тях) и „всяка твар, която се движеше по земята, умря, - птици, добитък, зверове, всички животни, които пълзят по земята и всеки човек” и т.н. Ако тези описания нямаха за цел да опишат всеобщо наводнение, покрило цялата земя, не знам как Бог би могъл да го направи по-ясно. Също така, ако наводнението беше локализирано, защо Бог нареди на Ной да построи ковчег, а просто не направи така, че животните да мигрират и да каже на Ной да направи същото? И защо Той нареди на Ной да направи ковчега достатъчно голям, за да събере всички видове сухоземни животни, които се намират по земята днес. Всеки би забелязал, че дори динозаврите се раждат бебета и не е било необходимо Ной да вкарва възрастни животни в ковчега.

Бог нареди на Ной да вземе по две от всяко сухоземно животно (водните животни бяха изключени) в ковчега (Битие 6:19-22) с изключение на официално чистите животни и всички птици, от които трябваше да вземе по седем от всеки вид в ковчега (Битие 7:2-3).

Петър също описва всеобхватността на наводнението в 2 Петрово 3:6-7, където заявява: „посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина. Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.” В тези стихове Петър сравнява „всеобщото” идещо осъждение с потопа от времето на Ной и заявява, че света, който тогава е съществувал, е бил наводнен с вода. Също така, Божието обещание (Битие 8:21; 9:11, 15) никога повече да не изпраща такова наводнение, е било нарушавано многократно, ако е имало само локално наводнение. По-нататък, за всички хора на света днес е казано, че са наследници на Ноевите трима сина (Битие 9:1, 19) и много по-късни библейски писатели са приели историческата достоверност на всеобщия Потоп (Исая 54:9; 1 Петрово 3:20; 2 Петрово 2:5; Евреи 11:7). Накрая, Господ Исус Христос вярваше в универсалния Потоп и го взе като пример за идващото разрушение на света, когато Той се завърне (Матей 24:37-39; Лука 17:26, 27).

Има много извънбиблейски доказателства, които сочат към световна катастрофа като глобално наводнение. Обширни находища на вкаменелости, открити на всеки континент, голямо количество находища на въглища, за които е нужно бързо покриване с големи количества растителност, факта, че океански вкаменелости са намерени по планински върхове из целия свят, над 270 истории за наводнение от всички краища на света и голям обхват геоложки структури, показващи обширни слоеве седиментни наноси (включително онези, намерени в Големия каньон), всички потвърждават явлението глобално наводнение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Потопът по времето на Ной глобален ли беше или местен?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries