settings icon
share icon
Въпрос

Какви са законите на термодинамиката и как те служат като доказателство за креационизма?

Отговор


Законите на термодинамиката се отнасят до топлината, механичната енергия и взаимодействието между тях. Всички познати на човека физични, биологични и химични процеси са подчинени на тези закони. В науката често се говори за четири закона на термодинамиката, но само два от тях имат смислена връзка с християнската вяра.

Първият закон на термодинамиката, известен още като закон за запазване на енергията, гласи: "Нищо не се появява и не изчезва; материята и енергията могат да се превръщат една в друга, но няма нетно увеличение на това, което вече съществува." С други думи, дори ако материята се превръща в енергия и обратно, никога няма да има увеличение или намаление на общото количество.

И така, въпросът е, че ако материята и енергията не се създават и не се унищожават, тогава откъде се е появила цялата материя и енергия във Вселената? Или (а) Вселената е възникнала по някакъв начин без Бога, въпреки че науката е доказала, че е невъзможно нещо да възникне от нищото, (б) всичко винаги е съществувало във Вселената - идея, която науката също е доказала като невъзможна, или (в) Бог я е създал. Най-разумното и правдоподобно обяснение е, че Бог е създал Вселената и всичко в нея.

Вторият закон на термодинамиката гласи, че ентропията на една затворена система не може да намалява: "Всяка система, оставена сама на себе си, винаги се стреми да преминава от ред към безпорядък, като енергията ѝ се трансформира в по-ниски нива на действие, като накрая става напълно случайна и неспособна за действие." Писателят и учен Айзък Азимов обяснява: "Вселената непрекъснато става все по-безпорядъчна! . . . Достатъчно е да не правим нищо и всичко се влошава, руши, разпада се, износва се от само себе си - и именно в това се състои вторият закон." С други думи, с течение на времето всичко се стреми към безпорядък, случайност и дезорганизация.

Природонаучната еволюция изисква всяка физическа система, от атомно ниво нагоре, да е резултат от спонтанен и все по-сложен и добре организиран процес на подреждане. Дарвин например предполага, че живите организми са се появили чрез дълга поредица от безкрайно сложни, но случайни еволюционни процеси.

Ако Земята беше изцяло затворена система, подобно развитие би било в пълно нарушение на втория закон на термодинамиката. Важно е да се отбележи обаче, че нашата планета не е "затворена" от гледна точка на термодинамиката, най-вече поради получаването на енергия от Слънцето. Теории като приридонаучната еволюция се сблъскват с втория закон на термодинамиката именно на ниво голяма перспектива и по-общ план.

Тенденцията, според тези физични закони, е, че ентропията се увеличава и следователно природните процеси трябва да се разрушават, а не да се изграждат (или да еволюират в нещо по-сложно).

Простото наблюдение емпирично потвърждава истинността на втория закон на термодинамиката. Боята на къщата се чупи и лющи. Натрупва се прах. Самата къща се руши ако не се вземат превантивни мерки. Живите същества, които умират, гният и се разлагат. Виждаме пред очите си всеки ден резултатите от втория закон на термодинамиката.

Природонучната еволюция обаче изисква нещо повече от проста промяна в ентропията. Такъв процес не е същият като замръзването на водата, образуването на солни кристали или събирането на прах в слънчевата система. За да еволюира от неживата материя, Земята би трябвало постоянно, последователно и пряко да се движи срещу силата на ентропията. Това може да се случи по сравнително прости начини и при сравнително прости процеси в отворена система като Земята. Такива събития, които се случват по незначителен, деликатен, специфичен и постоянен начин, не съвпадат с начина, по който този закон функционира при всички други обстоятелства.

Другите два закона на термодинамиката са без значение, когато става дума за въпроси, свързани със сътворението. Третият закон показва, че ентропията се приближава към нулата с намаляването на абсолютната температура до нула. Четвъртият закон често се нарича "нулев закон", тъй като е толкова фундаментален. Той показва, че термодинамичното равновесие е асоциативно; ако две системи са в равновесие с трета система, те са в равновесие и помежду си.

Очевидно е, че сътворението е най-простото и разумно обяснение на законите на физиката. Библията потвърждава сътворението от единствения истински Бог в книгата Битие. Тогава защо някои вярват в природонаучната еволюция, а не в креационизма? Псалм 14:1 обобщава това: "Безумният каза в сърцето си: "Няма Бог".

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са законите на термодинамиката и как те служат като доказателство за креационизма?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries