settings icon
share icon
Въпрос

Какво се е случило във всеки от дните на Сътворението?

Отговор


Разказът за сътворението се намира в Битие 1-2. Езикът на разказа в Битие прави ясно, че цялото сътворение било направено от нищото за шест буквални 24-часови отрязъка без времеви периоди между дните. Това е очевидно, защото контекстът изисква буквален 24-часов период. Описанието специално описва събитието по начин, който нормален здравомислещ прочит разбира като буквален ден: „И стана вечер, и стана утро, ден първи" (Битие 1:5). Освен това всяко изречение в оригиналния език започва с думата „и". Това е добра еврейска граматика и означава, че всяко изречение е построено върху предходното твърдение, ясно обозначавайки, че дните били последователни и не са отделени от времеви период. Библейският разказ разкрива, че Божието Слово е авторитетно и мощно. Повечето от Божието творческо дело е извършено чрез говорене, друго обозначаване на силата и авторитета на Неговото Слово. Нека разгледаме всеки ден от Божието творческо дело:

Сътворението Ден 1 (Битие 1:1-5)
Бог създал небесата и земята. „Небесата" се отнася до всичко отвъд земята, вселената. Земята е направена, но не е оформена по някакъв специален начин, въпреки че присъства водата. Бог после с думите си създава светлината. След това разделя светлината от тъмнината и наименува светлината „ден", а тъмнината „нощ". Това творческо дело се случва от вечер до сутрин – ден първи.

Сътворението Ден 2 (Битие 1:6-8)
Бог създава небето. Небето оформя бариера между водата върху повърхността и влагата във въздуха. В този момент земята би имала атмосфера. Творческото делосе случва за един ден.

Сътворението Ден 3 (Битие 1:9-13)
Бог създава сухата земя. Континентите и островите са над водата. Големите водни тела са наречени „морета", а сушата е наречена „земя". Бог заявява, че всичко това е добро.

Бог създава целия растителен свят голям и малък. Той създава този живот да бъдат самоподдържащи се растения; растенията имат способността да се възпроизвеждат. Растенията били създадани в голямо многообразие (много „видове"). Земята била зелена и изобилстваща с растителен свят. Бог заявява, че това дело също е добро. Това творческо дело отнема един ден.

Сътворението Ден 4 (Битие 1:14-19)
Бог създава всички звезди и небесни тела. Движението им ще помогне на човек да следи времето. Две големи небесни тела са направени във връзка със земята. Първото е слънцето, което е първичният източник на светлина, и луната, която отразява светлината на слънцето. Движението на тези тела ще отличава деня от нощта. Това дело също било обявено за добро от Бог. Това творческо дело отнема един ден.

Сътворението Ден 5 (Битие 1:20-23)
Бог създава целия живот, който живее във водата. Всеки живот от всеки вид, който живее във водата, е сътворен в този момент. Бог също създал всички птици. Езикът определя, че това може да е времето, когато Бог е направил също летящите насекоми (или, ако не, те били направени в ден шести). Всички тези същества са направени със способността да продължават рода си чрез възпроизводство. Съществата, направени на ден пети, са първите същества, благословени от Бог. Бог заявява, че това дело е добро, и то се е случило в един ден.

Сътворението Ден 6 (Битие 1:24-31)
Бог създава всички същества, които живеят на сухата земя. Това включва всеки вид същество, невключено в предишните дни, и човека. Бог обявява тази работа за добра.

Бог тогава се съветва със Себе Си: „И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие" (Битие 1:26). Това не е изрично разкритие на троицата, но е част от основанието за това, тъй като Бог разкрива „ние" в божествената природа. Бог прави човека и човекът е направен по Божи образ (и мъжете, и жените носят същия образ) и е специален над всички други същества. За да наблегне на това, Бог поставя човека да владее над земята и над всички други същества. Бог благославя човека и му заповядва да се множи, да изпълни земята и да я подчини (да я постави под законното настойничество на човека, овластен от Бог). Бог обявява, че човекът и всички други същества трябва да ядат само растения. Бог няма да отмени тази препоръка за диетата чак до Битие 9:3-4.

Божието сворческо дело е завършено в края на шестия ден. Цялата вселена в цялата си красота и съвършенство била напълно оформена за шест буквални 24-часови дена. При завършването на Своето творение Бог заявява, че то е добро.

Сътворението Ден 7 (Битие 2:1-3)
Бог си почива. Това не е начин да се покаже, че Той бил изморен от Своите творчески усилия, а обозначава, че творението е завършено. Освен това Бог създава модел един ден на седем да се почива. Пазенето на този ден накрая ще бъде отличителна черта на Божия избран народ (Изход 20:8-11).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво се е случило във всеки от дните на Сътворението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries