settings icon
share icon
Въпрос

Възможна ли е теорията Пангеа?

Отговор


Пангея е концепция, според която всички земни маси на Земята някога са били свързани в един гигантски суперконтинент. На картата на света някои от континентите изглеждат така, сякаш биха могли да паснат един до друг като гигантски парчета пъзел (например Африка и Южна Америка). Споменава ли се Пангеа в Библията? Не изрично, но вероятно. В Битие 1:9 е записано: " И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така." Вероятно, ако цялата вода беше "събрана на едно място", сушата също щеше да бъде цялата "на едно място". В Битие 10:25 се споменава: "...името на единия беше Фалек[a], защото по негово време бе разпределена земята;...". Някои посочват Битие 10:25 като доказателство, че земята е била разделена след Ноевия потоп.

Макар че този възглед е възможен, той определено не е общоприет от християните. Някои смятат, че Битие 10:25 се отнася за "разделението", което е станало при Вавилонската кула, а не за разделянето на континентите чрез "придвижване ". Някои оспорват и разделянето на Пангея след Ноевия потоп поради факта, че при сегашните темпове на придвижване континентите не биха могли да се отдалечат толкова много един от друг за времето, изминало от Ноевия потоп. Въпреки това не може да се докаже, че континентите винаги са се отдалечавали с една и съща скорост. Освен това Бог е способен да ускори процеса на придвижване на континентите, за да постигне целта си да раздели човечеството (Битие 11:8). Отново обаче Библията не споменава изрично Пангея, нито пък ни казва категорично кога Пангея се е разпаднала.

Концепцията за Пангея след времето Ной е възможно да даде обяснение как животните и човечеството са могли да мигрират към различните континенти. Как кенгурата са стигнали до Австралия след потопа ако континентите вече са били разделени? Алтернативите на креационистите на младата земя на класическата теория за придвижване на континентите включват Теорията за катастрофа на тектониката на плочите (вж. http://www.answersingenesis.org/tj/v16/i1/plate_tectonics.asp) и теорията за хидроплочите (вж. http://www.creationscience.com/onlinebook/HydroplateOverview2.html), като и двете поставят ускореното придвижване на континентите в контекста на катаклизма на Ноевия потоп.

Съществува обаче и друго обяснение, предлагано от християнски учени, което не изисква съществуването на Пангея след Ной. Според това мнение междуконтиненталната миграция най-вероятно е започнала докато морското равнище е било все още ниско по време на и непосредствено след ледниковия период след потопа, когато голяма част от водата все още е била задържана в леда на полюсите. По-ниското морско равнище би оставило континенталните шелфове открити, свързвайки всички големи земни маси чрез сухоземни мостове.

Съществуват (или поне са съществували) плитки подводни сухоземни мостове, които свързват всички големи континенти. Северна Америка, Югоизточна Азия и Австралия са свързани с континентална Азия. Великобритания е свързана с континентална Европа. На някои места тези междуконтинентални мостове са само на няколкостотин метра под сегашното морско равнище. Теорията може да се обобщи по следния начин: (1) След Потопа настъпва ледников период. (2) Огромното количество вода, което е било замръзнало, довело до това, че океаните били много по-ниски, отколкото са днес. (3) Ниското ниво на океаните довело до появата на сухоземни мостове, свързващи различните континенти. (4) Хората и животните мигрирали към различните континенти по тези сухоземни мостове. (5) Ледниковият период приключил, ледът се разтопил и нивото на океаните се повишило, в резултат на което сухоземните мостове били потопени.

Така че, макар Пангея да не е изрично спомената в Библията, тя предоставя възможност за нейното съществуване. Какъвто и да е случаят, всяко от представените по-горе гледни точки представлява достоверно обяснение за това как човечеството и животните са могли да мигрират на континенти, които сега са разделени от огромни океани.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Възможна ли е теорията Пангеа?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries