settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява аргументът „Бог на белите полета“?

Отговор


Аргументът "Бог на пропуските" се отнася до възприемане на Вселената, при което всичко, което сега може да бъде обяснено чрез познанията ни за природните явления се счита извън сферата на ббожието взаимодействие и по този начин понятието "Бог" се използва за обяснение на това, което науката все още не е в състояние да обясни. С други думи, само "белите полета" в научното познание се обясняват с действието на Бога, откъдето идва и названието "Бог на белите полета"

Идеята е, че с напредването на научните изследвания и обясняването на все повече явления по естествен път ролята на Бога съответно намалява. Основната критика обикновено гласи, че позоваването на свръхестествени обяснения би трябвало да намалява с течение на времето, тъй като намалява сферата на познанието, която преди това е била чрез Бога.

Със съвременните постижения на науката и технологиите обаче нещата буквално се обръщат. С появата на електронно-сканиращите микроскопи за пръв път успяхме да наблюдаваме сложната работа на клетката. Това, което първоначално и опростенчески е било смятано за нищо повече от "капка" протоплазма, сега се вижда колко много е по-сложно и изпълнено с информация, отколкото някога сме си представяли.

Голяма част от това, което в началото на ХХ век е било смятано за "решено", сега се оказва с неадекватно обяснение от натурализма. Технологията на ХХІ век все повече разкрива дупки в традиционната еволюционна теория. Богатото на информация съдържание на онова, смятано за "просто" едва наскоро е разбрано на по-дълбоко ниво и се оказва, че е всичко друго, но не и просто. Сега може да се разбере, че информацията по своята същност не е материална. Следователно материалните процеси не могат да се квалифицират като източници на информация.

В действителност вярата в Бога може да бъде получена чрез обективна оценка, а не чрез субективни предположения, каквито е имало преди хилядолетия. Все пак много хора просто отричат това, което е очевидно за тях. Библията се обръща именно към тези хора: " 8 Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на света това, което е невидимо у Него, вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така че човеците остават без извинение." (Римляни 1:18-20). Аргументът "Бог на белите полета" е пример за "потулване на истината", тъй като принизява Бога до "резервно" обяснение за онези неща, които все още не могат да бъдат обяснени с природни явления. Това води някои до погрешното заключение, че Бог не е всемогъщ и всезнаещ, за което свидетелства Свещеното Писание.

Има много неща, за които естествените науки просто не могат да дадат обяснение, като например произхода на връзката между време, пространство и материя; произхода и последващото развитие на самия живот; произхода на сложните и специфични информационни системи, присъщи на всички живи същества, които не могат (и никога няма да могат) да бъдат обяснени с естествени средства. По този начин човек не може рационално да отдели свръхестественото от наблюдаваната вселена, доказвайки още веднъж, че "в началото Бог създаде небето и земята" (Битие 1:1).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява аргументът „Бог на белите полета“?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries