settings icon
share icon
Въпрос

Какво е прогресивен креационизъм и дали е библейски?

Отговор


Прогресивният креационизъм (наричан още "процес на сътворението") е вярата, че Бог е създал небето и земята в продължение на милиарди години, а не в продължение на шест 24-часови дни, което е в основата на традиционния креационизъм. Прогресивните креационисти могат да бъдат либерални или консервативни в своята тбогословска система от убеждения, но като цяло са съгласни със следното:

- "Големият взрив" е Божият начин за създаване на звезди и галактики чрез милиарди години на естествени процеси.
- Земята и Вселената са на милиарди години, а не само на хиляди години.
- Дните на сътворението са застъпващи се периоди от милиони и милиарди години.
- Смъртта и кръвопролитията са съществували от самото начало на сътворението и не са резултат от греха на Адам. Човекът е създаден, след като огромната част от историята на живота и смъртта на Земята вече се е случила.
- Потопът на Ной е бил локален, а не глобален, и не е оказал почти никакво влияние върху геологията на Земята, което насочва към милиарди години история.

Прогресивният креационизъм е убеждение, което се противопоставя както на атеистичния еволюционизъм, така и на креационизма на младата земя. Ученията на прогресивния креационизъм не са нови, но през последните години те получиха благоприятно отношение на публичност чрез християнското радио, телевизия, списания и книги.

Според нас грешката на прогресивния креационизъм се основава на предположението, че библейският разказ за сътворението в Битие 1-2 не трябва да се разбира буквално. Според прогресивния креационизъм "дните" в Битие 1 не са буквални, 24-часови дни, а всъщност дълги периоди от време, равняващи се на милиони или дори милиарди години. Прогресивните креационисти приемат еволюционната гледна точка за възрастта на Земята, която според нас е погрешна.

Друго несъгласие, което имаме с прогресивния креационизъм, е, че той твърди, че смъртта е съществувала преди грехопадението, което подкопава учението, че всяка физическа смърт е резултат от греха (вж. Римляни 5:12 и 1 Коринтяни 15:21-22).

При някои обстоятелства прогресивният креационизъм е опит на някои християни да хармонизират ученията на съвременната наука с Библията. Всъщност, обаче, теорията предшества съвременното еволюционно мислене и е предложена от някои от най-ранните християнски писатели. Въпреки че не сме съгласни с прогресивния креационизъм, той е възглед, който се поддържа от значителна част от християнската общност.

При все това традиционното тълкуване на Битие е предимно това на креационизъм на младата земя, а не на прогресивния креационизъм. Това е така, защото най-силните доказателства, предлагани в полза на прогресивния креационизъм, идват главно от областта на науката, а не директно от думите на Библията.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е прогресивен креационизъм и дали е библейски?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries