settings icon
share icon
Въпрос

Как Ной успял да побере всички животни в ковчега?

Отговор


Как Ной успял да побере всички тези животни в ковчега? Бил ли е ковчегът достатъчно голям, за да побере „две от всеки вид … всичките животни според вида си, всичкият добитък според вида си, и всичките влечуги, които пълзят по земята според вида си и всичките птици според вида си" и седем от някой видове? А храната? Трябвало да има достатъчно пространство за складиране на достатъчно храна, за да преживеят Ной и семейството му (8 общо) плюс всички животни поне една година (вижте Битие 7:11; 8:13-18) и може би повече в зависимост от това колко дълго ще отнеме на растителността да израсте отново. Това е много храна! А водата за пиене? Реалистично ли е да вярваме, че Ноевият кораб бил досттъчно голям да запази всички тези животни и цялата тази храна и вода в продължение на повече от година?

Размерите на ковчега, дадени в Битие, са 300 лакти дължина, 50 лакти ширина и 30 лакти височина (Битие 6:15). Какво е един лакът? Лакътът е древна единица за мярка, дължината на ръката от лакътя до най-дългия пръст (терминът „лакът" идва от латинската дума „cubitum", която означава „лакът". Еврейската дума за мярката „лакът" е „amah". Тъй като ръцете на всеки са с различнна дължина, тази единица може да изглеждамалко неопределена за някои, но учените общо се съгласяват, че тя представлява някъде между 17 и 22 инча (43-56 сентиметра). Известно е, че древноегипетският лакът имал 21.888 инча. Така, пресметнато математически,
300 x 22 инча = 6,600; 50 x 22 инча = 1,100; 30 x 22 инча = 660
6,600/12 = 550 фута; 1100/12 = 91.7 фута; 660/12 = 55 фута.

Така ковчегът може да ебил до 550 фута дълъг, 91.7 фута широк и 55 фута висок. Това не са неприемливи размери. Но на колко складово пространство се равнява това? Е, 550 x 91.7 x 55 = 2,773,925 кубически фута. (Ако вземем най-малкия размер на лакътя, 17 инча, имаме 1,278,825 кубически фута). Разбира се, не цялото от него е било свободно пространство. Ковчегът е имал три нива (Битие 6:16) и много стаи (Битие 6:14), стените на които биха заели място. Въпреки това е било изчислено, че малко повече от половината (54.75%) от 2,773,925 кубически фута биха могли да поберат 125,000 животни с размерите на овце като оставят над 1.5 милиона кубически фута свободно пространство (вижте -http://www.icr.org/bible/bhta42.html).

Джон Уудморъп, автор на окончателното издание „Ноевият ковчег: Проучване за осъществимост", преценил, че само около 15% от животните в ковчега биха могли да са по-големи от овца. Тази цифра не взима в предвид възможността, че Бог може да е довел при Ной „невръстни" животни, които могат да бъдат значително по-малки от възрастни животни.

Колко животни са били в ковчега? Уудморъп ги оценява на около 16,000 „разновидности". Какво е „разновидност"? Счита се, че определението за „разновидност" е много по-широко от определието за „вид". Дори ако има над 400 кучешки породи, всички принадлежащи към един вид (Canis familiaris), толкова много видове магат да принадлежат към една разновидност. Някои мислят, че определението за „род" може би е някъде близко до библейската „разновидност".

Въпреки това, дори ако допуснем, че „разновидност" е синоним на „вид", „няма твърде много видове бозайници, птици, земноводни и влечуги. Изтъкнатият специалист по систематична биология, Ернст Мейър дава числото 17,600. Като вземем две от всеки вид в ковчега плюс седем от така наречените „чисти" разновидности животни плюс умерено увеличение от известни изчезнали видове, е очевидно, че не повече от, да кажем, 50,000 животни били в ковчега" (Морис, 1987).

Някои са изчислили, че е имало 25,000 разновидности животни, представени в ковчега. Това е силно завишено изчисление. С две от всяка разновидност и седем от някои броят на животните би надвишил 50,000, макар и не с много, казано относително. Независимо от това дали е имало 16,000 или 25,000 разновидности животни, дори с две от всяко и седем от някои, учените са съгласни, че е имало предостатъчно пространство за всички животни в ковчега плюс храна и вода с отделено пространство.

А екскрементите, произвеждани от всички тези животни? Как успявали 8 човека ежедневно да хранят всички тези животни и да се справят с тонове екскременти? А животните със специален хранителен режим? Как е оцелял растителният свят? А насекомите? Има хиляди други въпроси като тези, които могат да бъдат повдигнати, и те всички са добри въпроси. В умовете на мнозина тези въпроси нямат отговор. Но те със сигурност не са нищо ново. Те са били задавани отново и отново през вековете. И през цялото време изследователите са търсели отговорите. Ето сега има многобройни, високо научни изследвания за проучвания за осъществимост, които са поставили Ной и неговия ковчег на тест.

С над 1,200 научни препратки към академични проучвания книгата на Уудморъп е „модерна систематична оценка на предполагаемите трудности около Ноевия ковчег" (Джон Уудморъп, „Източник за отговори на критиците на Ноевия ковчег", Импакт №273, март 1996. Институт за изследване на Сътворението, 30 януари 2005 http://www.icr.org/pubs/imp/imp-273.htm). Уудморъп твърди, че след години на систематично изследване на всички въпроси, които са повдигнати, „всички аргументи против ковчега са …недостатъчни. Всъщност огромното мнозинство от аргументите против ковчега, първоначално повърхностно достоверни, се оказват лесно обезсилени."

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как Ной успял да побере всички животни в ковчега?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries