settings icon
share icon
Въпрос

Каква е библейската история за Сътворението?

Отговор


Основната история за сътворението се намира в Битие 1 и 2 с разказа за Едемската градина в глава 3. Битие 1 започва преди съществуването на нещо освен Самия Бог. След като случаят е такъв, няма такова нещо като „предисторическо" време. Разкриването на Себе Си и на Своята воля от Бог пред човечеството е началото. В това начало Бог сътворил всичко във вселената за шест буквални, 24-часови дни. Това включва всички небесни тела (включително всяка звезда и планета), както и всичко на земята. Въпреки че триединната природа на Бог не е изрична в разказа на Битие, Бог наистина разкрива „ние" в божествената природа (Битие 1:26). Духът е активен при сътворението (Битие 1:2) както е Христос (Йоан 1:1-3; Колосяни1:15-17).

През шестте дена на Сътворението Бог създал вселената и земята (ден 1), небето и атмосферата (ден 2), сушата и целия растителен свят (ден 3), звездите и небесните тела, включително слънцето и луната (ден 4), птиците и водните същества (ден 5) и всички животни и човека (ден 6). Човекът е специално над другите същества, защото той носи Божия образ и има отговорността да надзирава и подчинява земята. Цялото творение било завършено за шест дена в целия си огромен брой и чудесна красота. Шестте буквални 24-часови дена нямат времеви отрязъци, които да разделят дните. Бог обявил, че Неговото творение е много добро. Битие 2 вижда завършването на Божието дело и дава подробен разказ за сътворението на човека.

Седмият ден бил отбелязан с почивката на Бог. Това не е, защото Бог бил изморен, а Той престанал своя акт на творение. Това установява модел за взимане на един ден на седем за почивка и определя броя дни в седмицата, която е все още в употреба днес.Това пазене на Съботата ще бъде отличителен знак на Божия избран народ (Изход 20:8-11).

После Битие дава по-близък поглед върху сътворението на човека. Този пасаж не е втори разказ за сътворението, нито противоречи на Битие 1. Разказът просто стъпва настрани от линеарните сведения, за да фокусира отново читателя върху Божието дело, засягащо човека. Бог създал човека от пръстта на земята, която преди това Той бил създал. След създаването на човека Той му вдъхнал живот. Фактът, че Бог избрал да създаде човека по този начин, показва Неговата голяма грижа в този процес. След това Бог поставил първия човек, Адам, на специално място, Едемската градина. Едем бил красив и изобилен. Адам имал почти всичко, от което се нуждаел, включително храна и продуктивна работа. Обаче, Бог не бил свършил с човека.

Бог помогнал на Адам да види нуждата си от другар като го накарал да разгледа всички други същества и да ги наименува. Адам разбрал, че се нуждае от другар. Бог накарал Адам да заспи и после създал Ева с толкова грижа колкото като създавал Адам. Ева била направена от Адамовото ребро. Когато Адам я видял, разбрал, че тя е специална. Тя била негов другар, негово допълнение и плът от плътта му. Бог направил и Адам, и Ева по свой образ (Битие 1:27). Този пасаж създава семейството като основната строителна единица на обществото (Битие 1:24; Матей 19:5-6). Като институция, установена от Бог, бракът трябва да бъде само между един мъж и една жена. Адам и Ева са били създадени в състояние на невинност (Битие 1:25) и не са извършили никакъв грях. Те се радвали на общението с Бог в Едем. Част от взаимоотношението било включването на едно просто правило. На Адам и Ева било забранено да ядат от едно дърво в цялата Градина (Битие 2:17).

В един момент Ева била изкушена от змията да яде от това едно дърво, което и направила. Адам също ял от забраненото дърво. Адам и Ева съгрешили против Бог и загубили своята невинност (Битие 2:8-12). Грехът носил последици. Бог проклел змията да се влачи завинаги по земята и да бъде мразена от хората. Той наказал Ева да ражда в болки и да е владяна от мъжа си, наказал Адам с тежък труд и трудности при изкарването на прехраната (Битие 3:14-19). Част от последствията от техния грях било изгонването им от Градината (Битие 3:22-24.) Но също включено в последствията било посланието за надежда. Първото споменаване на идващия Месия се намира в Битие 3:15. Той ще дойде да смаже Змията (Сатаната), но не преди Сатаната да го смаже на кръста. Дори насред греха и неговите ужасни последици Бог показва Себе Си като Бог на благодат, милост и любов.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е библейската история за Сътворението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries