Pitanja o Svetom Duhu


српски
Ko je Sveti Duh?

Kada / Kako primamo Svetog Duha?

Kako da znam koji je moj duhovni dar?

Šta je to krštenje Svetim Duhom?

Šta je to hula na Duha Svetog?

Kako mogu biti ispunjen Svetim Duhom?

Da li su nadprirodni darovi Duha za današnje vreme?

Šta je dar govorenja u jezicima? Da li je dar jezika za danas?

Šta je problem Filiokve?

Šta znači hod u Duhu?

Kako Bog raspodeljuje duhovne darove? Da li će mi dati duhovni dar koji zatražim od Njega?

Da li vernik treba da bude u stanju da oseti Svetog Duha?

Šta je plod Svetog Duha?

Šta znači žalostiti / gasiti Svetog Duha?

Šta je molitva u jezicima? Da li je molitva u jezicima jezik koji se koristi između vernika i Boga?

Koja je uloga Svetog Duha u našim životima danas?

Da li je pasti u Duhu biblijski koncept?

Da li će Sveti Duh ikada napustiti vernika?

Koja je razlika između talenata i duhovnih darova?

Da li je govor u jezicim dokaz da osoba ima Svetog Duha?

Da li je teorija o prestanku čudesnih darova biblijska?

Šta je harizmatski pokret?

Šta je glosolalija?

Koja su imena i titule Svetog Duha?

Šta je pečat Svetog Duha?

Koja je bila svrha biblijskih znakovnih darova?

Kako je Sveti Duh kao vatra?

Da li je Sveti Duh „on“,„ona“ ili „ono“, muškog, ženskog ili srednjeg roda?

Koja je bila uloga Svetog Duha u Starom zavetu?

Da li postoji biblijska lista duhovnih darova?

Da li je vredno praviti procenu/test/inventar duhovnih darova?

Da li treba da slavimo Svetog Duha?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o Svetom Duhu