settings icon
share icon
Pitanje

Kako Bog raspodeljuje duhovne darove? Da li će mi dati duhovni dar koji zatražim od Njega?

српски

Odgovor


Rimljanima 12:3-8 i 1 Korinćanima 12 pojašnjavaju da je svaki hrišćanin dobio duhovne darove prema Božijem izboru. Duhovni darovi su dati radi poučenja Hristovog tela (1 Korinćanima 12:7, 14:12). Nije tačno navedeno vreme davanja ovih darova. Većina pretpostavlja da su duhovni darovi dati prilikom duhovnog rođenja (trenutka spasenja). Međutim, ima stihova koji nagoveštavaju da Bog i kasnije daje duhovne darove. Stihovi u 1 Timoteju 4:14 i 2 Timoteju 1:6 odnose se na dar koji je Timotej primio u vreme kad je određen za službu “prema proroštvu”. Ovo najverovatnije govori da je jedan od starešina prilikom Timotejevog uvođenja u službu govorio o duhovnom daru koji je trebalo da unapredi buduću Timotejevu službu.

Takođe stoji u 1 Korinćanima 12:28-31 i u 1 Korinćanima 14:12-13 da je Bog taj (ne mi) koji bira te darove. Ovi odeljci takođe govore da neće svi imati isti dar. Pavle govori korintskim vernicima da ako žude za duhovnim darovima trebalo bi da teže ka onima koji su za pouku, kao što je proroštvo (govoriti Božiju Reč radi ohrabrenja drugih). Zašto bi im Pavle rekao da snažno žele “veće” darove ako im je već dato sve što je trebalo, i ako nije više bilo mogućnosti da se dobiju veći darovi? Mogli bismo da pomislimo na osnovu toga da je čak i Solomon tražio mudrost od Boga da bi bio dobar vladar nad Božijim narodom, tako da će nam Bog dati te darove koji su nam potrebni da bismo više mogli da služimo Njegovoj crkvi.

I pored toga, i dalje važi činjenica da se ovi darovi raspoređuju prema Božijem izboru, ne našem. Da je svaki Korinćanin snažno žudeo za određenim darom, kao što je proroštvo, Bog ga ne bi svima dao samo zbog njihove velike želje. Da je tako, ko bi onda služio u svim drugim funkcijama u Hristovom telu?

Jedna stvar je sasvim jasna – kad Bog da neku zapovest, On nam da i snagu za njeno izvršavanje. Ako nam Bog zapovedi da nešto radimo (svedočimo, volimo unesrećene, pružimo učeništvo narodima po svetu), On će nam dati i snagu za to. Neki možda nisu talentovani za evangelizaciju kao neki drugi, ali Bog zapoveda svim hrišćanima da svedoče i stvaraju učenike. (Matej 28:18-20; Dela 1:8). Pozvani smo da evangeliziramo bez obzira da li imamo ili nemamo dar za evangelizaciju. Odlučan hrišćanin koji teži da nauči Reč i razvije svoju sposobnost da pouči može da postane bolji učitelj od onih koji imaju duhovni dar poučavanja ali ga zanemare.

Da li duhovne darove dobijemo kada primimo Hrista ili se oni razvijaju tokom našeg odnosa sa Bogom? Oboje je tačno. Obično duhovne darove dobijemo prilikom spasenja ali oni treba da se razvijaju kroz duhovni rast. Da li želja u tvom srcu može da može da se razvije u duhovni dar? Da li možeš da težiš određenim duhovnim darovima? 1 Korinćanima 12:31 govori da je ovo moguće. “Starajte se pak za veće darove…” Možeš da tražiš duhovni dar od Boga i budeš gorljiv u pogledu razvoja tog dara. U isto vreme, ako nije Božija volja, nećeš primiti određeni dar bez obzira koliko snažno žudiš za njim. Bog je beskrajno mudar i On zna kroz koje darove ćeš biti naproduktivniji za Njegovo Carstvo.

Bez obzira koliko darova imamo, pozvani smo da razvijemo nekoliko oblasti navedenih na spisku duhovnih darova: da budemo gostoprimljivi, da iskazujemo dela milosti, da služimo jedni drugima, da evangeliziramo, itd. Kako budemo težili da služimo Bogu iz ljubavi sa ciljem da pomažemo drugima da sazrevaju na Njegovu slavu, On će doneti slavu Svom imenu, dati da Crkva raste i nagraditi nas (1 Korinćanima 3:5-8, 12:31–14:1). Bog je obećao da ako On bude naša radost, daće nam želje srca (Psalam 37:4-5). To sasvim sigurno uključuje pripremu da mu služimo na način koji će nam dati životni smisao i zadovoljstvo.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako Bog raspodeljuje duhovne darove? Da li će mi dati duhovni dar koji zatražim od Njega?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries