settings icon
share icon
Pitanje

Kako je Sveti Duh kao vatra?

српски

Odgovor


Biblija opisuje Boga kao „oganj koji proždire” (Jevrejima 12:29), tako da nije iznenađujuće da se vatra često pojavljuje kao simbol Božijeg prisustva. Primeri toga su gorući grm (Izlazak 3:2), pojava oblaka i vatre kao odraz Božijeg slavnog prisustva (Izlazak 14:19; Brojevi 9:14-15) i Ezekijelova vizija (Ezekijel 1:4). Vatra je mnogo puta bila sredstvo Božije osude (Brojevi 11:1,3, 2.Kraljevima 1:10,12) i znak Njegove moći (Sudije 13:20; 1. Kraljevima 18:38).

Zbog očiglednih razloga, vatra je bila bitna za starozavetne žrtve. Vatra na oltaru žrtve paljenice bila je božanski dar, koji je na početku zapalio sam Bog (Knjiga Levitska 9:24). Bog je naložio sveštenicima da održe Njegovu vatru (Knjiga Levitska 6:13) i stavio do znanja da vatra iz bilo kog drugog izvora nije prihvatljiva (Knjiga Levitska 10:1-2).

U Novom zavetu, oltar može da služi kao slika naše posvećenosti Gospodu. Kao vernici u Isusa Hrista, pozvani smo da ponudimo naša tela na „živu žrvtu” (Rimljanima 12:1), zahvaćeni božanskim darom, a to je neiscrpna vatra Svetog Duha. Na samom početku Novog zaveta, Sveti Duh povezuje se sa vatrom. Jovan Krstitelj predviđa da će Isus biti taj koji će „krštavati Svetim Duhom i vatrom” (Mateja 3:11). Kada je Sveti Duh započeo svoju službu obitavanja u ranoj crkvi, On je izabrao da se pojavi kao „vatreni jezici” koji je bio nad svakim vernikom. U tom trenutku „pokazaše im se jezici koji se razdeliše, kao da su od vatre, pa se na svakog od njih postavi po jedan. Tada se svi ispuniše Duhom Svetim, pa počeše govoriti drugim jezicima - kako im je Duh davao da govore“ (Dela 2:3:4).

Vatra je divna slika delovanja Svetog Duha. Duh je kao vatra na bar tri načina: On donosi Božije prisustvo, Božiju strast i Božiju čistotu. Sveti Duh je Božije prisustvo, jer On obitava u srcu vernika (Rimljanima 8:9). U Starom zavetu, Bog je pokazao svoje prisustvo Izraelcima tako što je šator od sastanka prekrio vatrom (Brojevi 9:14-15). Ovo vatreno prisustvo obezbedilo je svetlost i vođstvo (Brojevi 9:17-23). U Novom zavetu, Bog vodi i teši svoju decu Svetim Duhom koji obitava u našim telima – „šator od sastanka” i „hram živoga Boga” (2. Korinćanima 5:1; 6:16).

Sveti Duh stvara Božiju strast u našim srcima. Pošto su dva putujuća učenika razgovarala sa vaskrslim Isusom, oni opisuju svoja srca kao da su „gorela u nama“ (Luka 24:32). Pošto apostoli primaju Duha na Pedesetnicu, oni stiču strast koja traje ceo život i podstiče ih da hrabro govore Božiju reč (Dela 4:31).

Sveti Duh proizvodi Božiju čistotu u našim životima. Božija svrha je da nas pročisti (Titu 2:14), i Duh je sredstvo našeg posvećenja (1. Korinćanima 6:11; 2. Solunjanima 2:13; 1. Petrova 1:2). Kao što zlatar koristi vatru da očisti primese sa dragocenog metala, tako Bog koristi Duha da ukloni od nas naše grehe (Psalam 66:10; Izreke 17:3). Njegova vatra čisti i oplemenjuje. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako je Sveti Duh kao vatra?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries