settings icon
share icon
Pitanje

Šta je pečat Svetog Duha?

српски

Odgovor


Sveti Duh se pominje kao „ulog”, „pečat” ili „kapara” u srcima hrišćana (2.Korinćanima 1:22; 5:5; Efescima 1:13-14;4:30). Duh je Božiji pečat na Njegovom narodu, Njegovo pravo koje polaže na nas kao svoje. Grčka reč „kapara” u ovim odeljcima je arrhabon koja znači „zalog” tj. deo otkupa ili imovine datih kao zalog za ostatak. Ovaj dar Duha vernicima je kapara na naše duhovno nasleđe, koje nam je Hristos obećao i osigurao za nas na krstu. Zato što imamo pečat Duha, imamo osigurano spasenje. Niko ne možeda razbije Božije pečat.

Sveti Duh dat je vernicima kao „prva rata” da bi nam dalo sigurnost da će naše puno spasenje kao Božije dece biti sprovedeno. Sveti Duh dat je da bi nam potvrdio da pripadamo Bogu koji nam daje Svetog Duha kao dar, kao što su i blagodat i vera darovi (Efescima 2:8-9). Kroz dar Duha, Bog nas obnavlja i posvećuje. On, u našim srcima, proizvodi osećanja, nade i želje koje su dokaz da nas Bog prihvata, da nas smatra svojom usvojenom decom, da je naša nada istinska i da su naše iskupljenje i spasenje sigurni na isti način kao što pečat garantuje testament ili neki sporazum. Bog nam daje Svetog Duha kao izvesni zalog da smo Njegovi zauvek i da ćemo biti sačuvani u zadnji dan. Dokaz prisustva Duha je Njegovo delovanje na srce koje, za rezultat, ima pokajanje, plod Duha (Galatima 5:22-23), usaglašavanje sa Božijim zapovestima i voljom, strast za molitvom i slavljenje i ljubav prema Njegovom narodu. Ove stvari su dokaz da je Sveti Duh obnovio srce i da je hrišćanin zapečaćen za dan iskupljenja.

Stoga, putem Svetog Duha, Njegovog učenja i sile koja nas vodi, mi smo zapečaćeni i potvrđeni do dana iskupljenja, potpuni smo i slobodni od pokvarenosti greha i groba. Zbog toga što imamo pečat Duha u našim srcima, možemo da živimo radosno, uvereni u naše sigurno mesto u budućnosti čija se slava ne može ni zamisliti. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je pečat Svetog Duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries