settings icon
share icon
Pitanje

Šta je plod Svetog Duha?

српски

Odgovor


Galatima 5:22-23 kaže: „A plod Duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost.” Plod Svetog Duha je rezultat prisustva Svetog Duha u životu hrišćanina. Biblija jasno govori da svi primaju Svetog Duha u trenutku kada poveruju u Isusa Hrista (Rimljanima 8:9; 1. Korinćanima 12:13; Efescima 1:13-14). Jednan od glavnih razloga za ulazak Svetog Duha u život hrišćanina je da bi promenio njegov život. Delo Svetog Duha je da nas promeni prema Hristovom liku, da bismo bili više nalik njemu.

Plod Duha je u potpunom kontrastu sa delima grešne prirode iz poslanice Galatima 5:19-21, “A plotska dela su poznata, to su: blud, nečistota, raspojasanost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađa, pakost, srdnja, spletke, razdori, stranke, zavisti, pijanke, pirovanja, i ovima slična, za koja vam unapred govorim, kao što ranije rekoh, da oni koji tako šta čine neće naslediti carstva Božijeg.“ Ovaj odeljak opisuje sve ljudi koji ne poznaju Hrista i time nisu pod uticajem Svetog Duha. Naše grešno telo proizvodi određene plodove koji oslikavaju našu prirodu a Sveti Duh proizvodi plodove koji oslikavaju Njegovu prirodu.

Hrišćanski život je bitka grešnog tela protiv nove prirode koju nam Hrist daje (2. Korinćanima 5:17). Kao grešna ljudska bića i dalje smo zarobljeni u telo koje želi grešne stvari (Rimljanima 7:14-25). Kao hrišćani imamo Svetog Duha koji proizvodi u nama svoj plod i imamo silu Svetog Duha za pobedu nad delima grešne prirode (2. Korinćanima 5:17; Filipljanima 4:13). Hrišćanin nikada u potpunosti nema pobedu u pogledu pokazivanja ploda Svetog Duha. Međutim, svrha hrišćanskog života, između ostalog je da stalno u sve većoj meri stvara Njegove plodove – i da dozvoli Svetom Duhu da pobedi i okrene se protiv grešnih želja. Plod Duha je ono što Bog želi da naši životi odražavaju, i uz pomoć Svetog Duha, to je moguće!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je plod Svetog Duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries