settings icon
share icon
Pitanje

Šta je sila Duha Svetog?

српски

Odgovor


Sila Duha Svetog je Božija sila. Duh, treća Osoba Trojstva se pojavljivao kroz Pismo kao Biće kroz koje i po kome su velika dela i sile bile očitovane. Njegova sila je prvo bila vidljiva u delu stvaranja, jer po Njegovoj sili je nastao svet (Postanje 1:1–2; Jov 26:13). Sveti Duh je takođe dao silu ljudima u Starom zavetu da bi izvršili Božiju volju: „Tada Samuilo uze rog sa uljem, i pomaza ga usred braće njegove; i siđe duh Gospodnji na Davida i osta na njemu od tog dana" (1. Samuilova 16:13; takođe pogledaj Izlazak 31:2–5; Brojevi 27:18). Iako Duh nije stalno prebivao u Božijem narodu u Starom zavetu, On je delovao kroz njih i dao im silu da postižu ono što inače ne bi mogli sami svojom snagom. Svi Samsonovi podvizi snage direktno se mogu pripisati Duhu koji je došao na njega (Sudije 14:6, 19; 15:14).

Isus je obećao Duha kao stalnog vođu, učitelja, pečat spasenja, i tešitelja za vernike (Jovan 14:16-18). On je obećao i da će sila Duha Svetog pomoći Njegovim sledbenicima da prošire poruku jevanđelja širom sveta. „Nego ćete primiti silu — kad Duh Sveti siđe na vas, i bićete moji svedoci kako u Jerusalimu tako i po svoj Judeji, i Samariji, i sve do kraja zemlje" (Dela 1:8). Spasenje duša je natprirodno delo koje može da omogući samo aktivna sila Duha Svetog u svetu.

Kada se Sveti Duh spustio na vernike na Pedesetnicu, to nije bio nečujan događaj, već moćan. „ A kad dođe Pedesetnica, svi su bili zajedno na istom mestu. I odjednom nasta huka sa neba kao kad duva silan vetar, te ispuni svu kuću u kojoj su sedeli. I pokazaše im se jezici koji se razdeliše, kao da su od vatre, pa se na svakog od njih postavi po jedan. Tada se svi ispuniše Duhom Svetim, pa počeše govoriti drugim jezicima — kako im je Duh davao da govore" (Dela 2:1-4). Odmah posle toga, učenici su govorili masama ljudi koji su se okupili u Jerusalimu da proslave Pedesetnicu. Ovi ljudi su poticali iz mnogih naroda i time govorili mnogo različitih jezika. Zamislite njihovo iznenađenje i čuđenje kada su im učenici govorili na njihovom jeziku (stihovi 5-12)! Jasno je da učenici ovo nisu mogli sami da postignu bez mnogo meseci, čak i godina, učenja jezika. Sila Duha Svetog je tog dana bila očitovana ogromnom broju ljudi i tada se obratilo oko tri hiljade njih (41. stih).

Tokom Svoje zemaljske službe Isus je bio ispunjen Duhom Svetim (Lka 4:1), bio je vođen Duhom (Luka 4:14), dobio je snagu Duha Svetog da čini čuda (Matej 12:28). Pošto je Isus bio uznet na nebo, Sveti Duh je opremio i apostole da mogu da izvode čuda (2. Korinćanima 2:12; Dela 2:43; 3:1–7; 9:39–41). Sila Duha Svetog je bila očitovana među vernicima u ranoj crkvi kroz podelu duhovnih darova kao što je govor u jezicima, prorokovanje, podučavanje, mudrost i mnogo toga još.

U sve one koji se pouzdaju u Isusa Hrista odmah i za stalno se nastani Sveti Duh (Rimljanima 8:11). Iako su prestali da deluju neki od duhovnih darova (kao što je govor u jezicima i prorokovanje), Sveti Duh i dalje deluje u vernicima i preko njih da bi ostvario Svoju volju. Njegova sila nas vodi, ubeđuje, podučava, oprema da obavljamo Njegovo delo i širimo jevanđelje. Moćno prebivanje Svetog Duha u nama je neverovatan dar koji nikada ne bi trebalo da shvatamo olako.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je sila Duha Svetog?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries