settings icon
share icon
Pitanje

Šta je duhovni dar razlikovanja duhova?

српски

Odgovor


Dar razlikovanja duhova, ili „razabiranja" duhova je jedan od darova Svetog Duha koji je opisan u 1. Korinćanima 12:4-11. Kao i svi ovi darovi, dar razlikovanja duhova je dat putem Svetog Duha koji deli ove darove vernicima radi službe u Hristovom telu. Svaki venik ima duhovnu sposobnost za određenu službu, ali tu nema prostora za lični izbor. Duh deli duhovne darove prema Božijoj suverenosti u skladu sa Njegovim planom pouke Hristovog tela. On daje darove „kako hoće" (1. Korinćanima 12:11).

Kada se radi o daru razlikovanja duhova, svaki nanovo rođeni hrišćanin ima određenu dozu razabiranja koja se povećava kako vernik sazreva u Duhu. U Jevrejima 5:13-14 čitamo da je svaki vernik koji je koji je sazreo toliko da se ne hrani samo mlekom Reči kao novorođenče u Hristu, može da razlikuje i dobro i zlo.

Zreo vernik je osnažen Duhom Svetim preko Svetog Pisma da vidi razliku između dobra i zla, i štaviše, može da razabere šta je dobro i šta je bolje. Drugim rečima, svaki nanovo rođen hrišćanin koji odabere da se usredsredi na Božiju Reč ima duhovno razabiranje.

Međutim, postoje vernici koji imaju duhovni dar razlikovanja duhova – tj. od Boga datu sposobnost da razabiraju između Božije Reči i lažnih doktrina koje propagiraju demoni. Svi smo opomenuti da treba da imamo duhovno razabiranje (Dela 17:11; 1. Jovanova 4:1), ali neki ljudi u Hristovom telu su dobili jedinstvenu sposobnost da uoče doktrinarne „falsifikate" koji su razboljevali crkvu sve od prvog veka n.e. Ovo razabiranje ne uključuje mistična, nebiblijska otkrivenja ili Božiji glas, već osoba koja ima duhovno razabiranje je toliko bliska sa Božijom Rečju da odmah prepozna sve ono što joj je suprotno. Oni ne dobijaju posebne poruke od Boga, već koriste Božiju Reč da bi „testirali duhove" i videli da li su u skladu sa Bogom ili su mu suprotstavljeni. Oni koji razabiraju duhove „pravo upravljaju rečima istine" (2. Timoteju 2:15).

Postoje razlike u darovima u opremi Hristovog tela, ali one su namenjene za izgradnju i pouku tog tela kao celine (Efežanima 4:12). Uspeh tog tela zavisi od svih delova koji verno ispunjavaju svoje zadatke onako kako im Bog određuje. Nijedan duhovni dar ne bi trebalo da se koristi da bi dominirao nad nekim drugim, niti da bi se isticao kao posebno Božije pomazanje. Štaviše. Božija ljubav je ta koja nas vodi u korišćenju duhovnih darova da bismo poučili jedni druge u Gospodu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je duhovni dar razlikovanja duhova?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries