settings icon
share icon
Pitanje

Šta su duhovni darovi reči mudrosti i reči znanja?

српски

Odgovor


Postoje tri spiska duhovnih darova u Pismu (Rimljanima 12:6-8; 1. Korinćanima 12:4-11 i 1. Korinćanima 12:28), ali samo jedan od njih pominje darove reči mudosti i znanja (1. Korinćanima 12:8). Postoji mnogo zabune u vezi da tim šta ova dva dara stvarno predstavljaju. Možda je najbolji pristup da se navede šta ova dva dara nisu.

Neki harizmati/Pentakostalci vide reč znanja i reč mudrosti kao darove preko kojih Sveti Duh govori preko jednog vernika drugom verniku, dajući otkrivenje u vezi sa nekom odlukom ili situacijom. Oni koji na taj načn koriste ove darove, često će reći: „Imam reč od Boga za tebe". Time tvrde da govore u Božije ime i da njihove reči treba striktno poslušati.

Ovakvo shvatanje darova reči znanja i reči mudrosti je opasno blizu poricanja doktrine o tome da je Sveto pismo dovoljno. Ako Bog i dalje nastavlja da otkriva svoju volju i mudrost preko posebnih otkrivenja koje ima za pojedince, da li je onda Njegova reč dovoljna da učini „da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo" (2. Timoteju 3:17)? Da li nam je Bog zaista dao sve što nam je potrebno za pobožan život (2. Petrova 1:3), ako tražimo od drugih ljudi da nam daju posebno otkrivenje od Boga? To ne znači da Bog nikada ne koristi druge da nam govori, ali ako su nam često potrebne direktne poruke od Boga preko drugih, da li nam je Božija Reč zaista dovoljna, kao što sama za sebe govori?

Ako darovi reč mudrosti i reč znanja nisu reči proroštva, otkrivenja, šta onda predstavljaju? Jedno sigurno znamo: oni su dati preko Duha da bi izgradili Hristovo telo, radi zajedničkog dobra (1. Korinćanima 12:7). Rasulo koje obično nastaje u crkvama koje praktikuju darove reči i darove znanja kao darove otkrivenja, jasno pokazuje da to ne rade za opšte dobro. Zbunjujuće, nejasne i ponekad kontradiktorne „reči od Boga" ne dolaze od Boga jer on nije Bog nereda ili zabune (1. Korinćanima 14:33). Te reči takođe nemaju za cilj da ujedine hrišćane za zajednički rast, naprotiv, one teže da proizvedu podelu i konflikt u Hristovom telu. Često se darovi reči znanja ili reči mudrosti koriste da bi se zadobila moć i uticaj nad ljudima, da drugi budu zavisni od onog koji tvrdi da poseduje ove darove. Očigledno je da zloupotreba ovih darova nije od Boga.

Imajući ovo na umu, mi dajemo ove definicije duhovnih darova reči znanja i reči mudrosti:

Reč mudrosti – Činjenica da se dar opisuje kao „reč" mudrosti znači da se radi o jednom od darova govora. Ovaj dar opisuje nekog ko može da razume i govori bibijsku istinu na takav način da je vešto, sa razabiranjem primenjuje na životne situacije.

Reč znanja – Takođe dar govora koji uklučuje razumevanje istine sa takvim uvidom koji može da potiče samo od Boga. Oni koji imaju dar znanja razumeju dublje stvari od Boga i misterije iz Njegove Reči.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta su duhovni darovi reči mudrosti i reči znanja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries