Zašto se golub često koristi kao simbol Svetog Duha?


Pitanje: Zašto se golub često koristi kao simbol Svetog Duha?

Odgovor:
Sva četiri jevanđelja govore o tome kako je Jovan krstio Isusa u reci Jordan (Matej 3:16, Marko 1:10, Luka 3:22, Jovan 1:32). Luka kaže: „Siđe Duh Sveti na njega u telesnom vidu kao golub". Pošto je Sveti Duh baš to, duh, ne možemo da ga vidmo. Međutim, povremeno Duh je preuzimao vidiljiv oblik i bez sumnje ljudi su mogli da ga vide. Golub je simbol čistote i bezazlenosti (Matej 10:16) i Duh je bio prisutan u obliku goluba na Isusovom krštenju i time pokazao da je krštenje bilo sveto i nevino.

Drugi simbol koji uključuje goluba potiče od priče o potopu i Nojevoj barci u Postanju 6-8. Kada je neko vreme zemlja bila prekrivena vodom, Noje je hteo da proveri da li ima negde suve zemlje, tako da je poslao goluba sa barke, i golub se vratio sa granom masline u kljunu (Postanje 8:11). Od tada je grana masline bila simbol mira. Simbolično nam priča o Noju i golubu govori da je Bog objavio mir sa čovečanstvom pošto je posle potopa pročistio zemlju od zla. Golub je predstavljao Svetog Duha koji je doneo dobre vesti pomirenja između Boga i čoveka. Naravno, to je bilo samo privremeno pomirenje jer trajno duhovno izmirenje sa Bogom dolazi preko Isusa Hrista. Ali bitno je da je Sveti Duh prikazan kao golub na Isusovom krštenju, i time još jednom simbolisao izmirenje sa Bogom.

Na Pedesetnicu Sveti Duh je uzeo oblik „vatrenih Jezika" (Dela 2:3) da bi naznačio čudesnu silu poruke apostola i njihovih radikalno izmenjenih života. Pojavljivanje goluba na Isusovom krštenju simbolizuje blagog Spasitelja koji donosi mir čovečanstvu putem svoje žrtve.

English


Vrati se na Srpsku stranu
Zašto se golub često koristi kao simbol Svetog Duha?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga