settings icon
share icon
Pitanje

Kako da prepoznam vođstvo Svetog Duha?

српски

Odgovor


Pre nego što je Isus vaznet na nebo rekao je svojim učenicima da će poslati jednog koji će učiti i voditi sve one koji veruju u Njega (Dela 1:5 Jovan 14:26, 16:7). Isusovo obećanje je bilo ispunjeno za manje od dve nedelje kasnije kada je Sveti Duh došao u sili nad vernike tokom Pedesetnice (Dela 2). I danas kada neko poveruje u Hrista Sveti Duh istovremeno postaje stalan deo njegovog života (Rimljanima 8:14, 1. Korinćanima 12:13).

Sveti Duh ima mnogo funkcija. Ne samo da raspoređuje duhovne darove po Svojoj volji (1. Korinćanima 12:7-11), već nas i teši (Jovan 14:16), uči nas (Jovan 14:26), i ostaje u nama kao pečat obećanja na našim srcima sve do dana Isusovog povratka (Efežanima 1:13; 4:30). Sveti Duh takođe preuzima ulogu vođe i Savetnika, vodeći nas putem kojim treba da idemo i otkrivajući nam istinu (Luka 12:12; 1.Korinćanima 2:6-10).

Kako da prepoznamo vođstvo Duha? Kako da razaznamo šta su naše misli a šta njegovo vođstvo? Na kraju, Sveti Duh ne govori rečima koje se mogu čuti, već nas vodi preko naše savesti (Rimljanima 9:1) i na druge suptilne načine.

Jedan od najbitnijih načina da prepoznamo vođstvo Svetog Duha je da blisko poznajemo Božiju Reč. Sveto pismo je krajnji izvor mudrosti i načina da živimo (2. Timoteju 3:16) i vernici bi trebalo da proučavaju Pismo, razmišljaju o njemu i uče ga napamet (Efežanima 6:17). Reč je „mač Duha" (Efežanima 6:17), i Sveti Duh će je koristiti da nam govori (Jovan 16:12-14) i otkrije nam Božiju volju za naš život, i doneće nam posebne delove Pisma u um kada su nam najpotrebniji (Jovan 14:26).

Poznavanje Božije reči može da nam pomogne da razaberemo da li naše želje potiču od Svetog Duha. Moramo da ispitujemo svoje sklonosti protiv Pisma – Sveti Duh nas nikada neće podstaći da radimo nešto što je protivno Božijoj volji. Ako je u suprotnosti sa Biblijom, onda nije od Svetog Duha i to bi trebalo zanemariti.

Takođe je neophodno da budemo stalno u molitvi sa Ocem (1. Solunjanima 5:17). Ne samo da su nam onda srce i um otvoren za vođstvo Svetog Duha, već takođe dozvoljava Duhu da govori u naše ime: „Isto tako i Duh pomaže našoj slabosti; jer mi ne znamo za šta treba da se molimo — kako priliči, ali sam Duh posreduje za nas uzdisajima koji se ne mogu iskazati. A onaj što ispituje srca zna šta je smeranje Duha, pošto se po Božijoj volji moli za svete" (Rimljanima 8:26-27).

Još jedan način da prepoznamo da li sledimo vođstvo Duha je da tražimo znake Njegovih plodova u svom životu (Galatima 5:22). Ako hodamo u Duhu, nastavićemo da vidimo ove kvalitete kako rastu i sazrevaju u nama jer će i drugima postati očigledni.

Bitno je primetiti da imamo izbor da li ćemo ili nećemo da prihvatimo vođstvo Svetog Duha. Kada znamo šta je Božija volja ali to ne sledimo, odupiremo se Božijem delovanju u svom životu (Dela 7:51; 1, Solunjanima 5:19), i želja da idemo svojim putem ga žalosti (Efežanima 4:30). Duh nas nikada neće voditi u greh. Stalni greh će učiniti da propustimo ono što Sveti Duh želi da nam kaže kroz Svoju Reč. Usklađenost sa Božijom voljom, odvraćanje od greha i ispovedanje greha, kao i stvaranje navike za molitvu i proučavanje Božije Reči, omogućiće nam da prepoznamo i sledimo vođstvo Duha.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako da prepoznam vođstvo Svetog Duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries