settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Sveti Duh osoba?

српски

Odgovor


Mnogi ljudi smatraju da je doktrina o Svetom Duhu zbunjujuća. Da li je Sveti Duh osoba, sila, ili nešto treće? Šta o tome govori Sveto pismo?

Bibilja nam daje mnogo načina da nam pomogne da razumemo da je Sveti Duh osoba – tj. On je ličnost, a ne neka bezlična stvar. Prvo, svaka zamenica koja se koristi u vezi sa Duhom je „on", a ne „ono". Originalni grčki jezik Novog zaveta je jasan kada verifkuje osobu Svetog Duha. Reč „Duh" (pneuma) je srednjeg roda i po tome bi trebalo da se za nju koriste zamenice srednjeg roda. Međutim, u mnogim slučajevima se mogu naći zamenice muškog roda (na pr. Jovan 15:26; 16:13-14). U gramatičkom smislu nema drugog načina da se shvate zamenice u Novom zavetu u vezi sa Svetim Duhom osim kao da se govori o osobi u muškom rodu.

Matej 28:19 nas uči da se krstimo u ime Oca, Sina i Svetog Duha. Ovo je zajednička napomena za jednog Trojedinog Boga. Takođe nam je rečeno da ne žalostimo Svetog Duha (Efežanima 4:30). Protiv Duha može da se zgreši (Isaija 63:10) i njemu da se slaže (Dela 5:3). Trebalo bi da mu budemo poslušni (Dela 10:19.21) i da ga proslavimo (Psalam 51:11).

Ličnost Svetog Duha se takođe potvrđuje mnogim Njegovim delima. On je lično bio uključen u stvaranje (Postanje 1:2), daje snagu Božijem narodu (Zaharije 4:6), vodi (Rimljanima 8:14), teši (Jovan 14:26), ubeđuje (Jovan 16:8), podučava (Jovan 16:13), obuzdava greh (Isaija 59:19), i daje zapovesti (Dela 8:29). Svako od ovih dela zahteva uključenje osobe a ne samo sile, stvari ili ideje.

Osobine Svetog Duha ukazuju na Njegovu ličnost. Sveti Duh ima život (Rimljanima 8:2), ima volju (1. Korinćanima 12:11), sve zna (1. Korinćanima 2:10-11), večan je (Jevrejima 9:14) i sveprisutan (Psalam 139:7). Samo neka sila ne bi mogla da ima ove osobine, ali Sveti Duh ih ima.

Ličnost Svetog Duha je potvrđena Njegovom ulogom treće osobe Božanstva. Samo biće koje je ravno Bogu (Matej 28:19) i poseduje osobine sveznanja, sveprisutnosti, i večnosti može da se definiše kao Bog.

U Delima 5:3-4 Petar govori o Svetom Duhu kao Bogu kada kaže: „A Petar mu reče: Ananija, zašto je satana ispunio tvoje srce — da slažeš Duha Svetoga i da zadržiš za sebe deo novca od prodaje njive? Zar ne bi i dalje ostala tvoja, i kad je prodana, zar nije bila u tvojoj vlasti? Zašto si u svom srcu naumio to delo? Nisi slagao ljudima, nego Bogu." Pavle je takođe govorio o Svetom Duhu kao Bogu u 2. Korinćanima 3:17–18, kada je rekao: „Jer Gospod je Duh; a gde je Duh Gospodnji, onde je sloboda. A mi svi otkrivena lica odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu — kako to čini Duh Gospodnji."

Sveti Duh je osoba, i to Sveto pismo jasno govori. Trebalo bi onda da ga poštujemo kao Boga koji služi u savršenom jedinstvu sa Ocem i Sinom dok nas vodi kroz naš duhovni život.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je Sveti Duh osoba?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries