settings icon
share icon
Pitanje

Šta je duhovni dar izlečenja?

српски

Odgovor


Duhovni dar izlečenja je natprirodna manifestacija Svetog Duha koja čudesno donosi izlečenje i izbavljenje od bolesti i/ili slabosti. Sila Božija je ona koja uništava delovanje greha i/ili đavola u ljudskom telu, kao što su isceljenja koja su činili Isus i učenici (Matej 4:24; 15:30; Dela 5:15-16; 28:8-9). Dar isceljenja koji je dat crkvi, prvenstveno je zabeležen u 1. Korinćanima 12, gde su navedeni i ostali duhovni darovi.

Duhovni darovi su sile, sposobnosti ili znanje koje Bog daje hrišćanima preko Svetog Duha. Pavle govori crkvi da je cilj duhovnih darova da izgradi vernike i konačno da proslave Boga. Bog daje ove darove za Njegovo korišćenje, međutim u Korintskoj crkvi oni su očigledno bili neka vrsta statusnog simbola, tj. bili su korišćeni da bi neko istakao svoju superiornost. Zanimljivo je da 1. Korinćanima 12:9 govori o „darovima" isceljenja, u množini, što može da ukazuje na to da postoje različiti darovi iscenjenja. Darovi isceljenja mogu da znače da postoji veliki raspon veština i sposobnosti. To može da ide od sile da se izvode čudesna ili dramatična isceljenja, kao da hromi prohodaju, ili korišćenje i razumevanje medicine. To može čak i da bude sposobnost da se saoseća i pokazuje ljubav prema drugima do tačke isceljenja neke emocionalne rane.

Bilo je mnogo debata među hrišćanima o korišćenju duhovnog dara isceljenja. Neki veruju da dar isceljenja i neki drugi darovi nisu više u dejstvu u današnje vreme, dok drugi veruju da čudesna isceljenja i danas postoje. Sila za isceljenje, naravno, nikada nije bila u samoj osobi koja ima dar. Sila isceljenja je samo od Boga i jedino od Njega. Iako i danas Bog leči, mi verujemo da je Njegovo isceljenje preko dara isceljenja bilo dato prvenstveno za apostole i prvom veku, u crkvi, da bi se potvrdilo da je njihova poruka od Boga (Dela 2:22; 14:3).

Bog i dalje izvodi čuda. Bog i dalje leči ljude. Ne postoji ništa što bi Boga sprečilo da izleči jednu osobu preko službe druge osobe. Međutim, čudesni dar isceljenja, kao duhovni dar, izgleda da danas ne deluje. Bog svakako može da interveniše na bilo koji način koji želi, bilo na „normalan" ili čudesan. Naše spasenje je samo po sebi čudo. Bili smo mrtvi u grehu, ali Bog je ušao u naše živote i načinio od nas nova bića (2. Korinćanima 5:17). To je od svih isceljenja naveće.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je duhovni dar izlečenja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries