settings icon
share icon
Pitanje

Koja je uloga Svetog Duha u našim životima danas?

Od svih darova koje je Bog dao čoveku nijedan nije veći od prisustva Svetog Duha. Duh ima mnoge funkcije, uloge, i delovanje. Prvo, On deluje u srcima svih ljudi svuda. Isus je rekao učenicima da će poslati u svet Svetog Duha da dokaže „svetu da ima greha, i pravednosti, i suda” (Jovan 16:7-11). Svi imaju „svest o Bogu“, bez obzira da li to priznaju ili ne. Duh govori o Božijim istinama ljudima da bi ih ubedio pravim i dovoljnim argumentima da su grešnici. Prihvatanje tog ubeđenja dovodi ljude do spasenja.

Jednom kad smo spaseni i pripadamo Bogu Duh se useljava u naša srca zauvek zapečativši nas potvrđujućim i ubeđujućim zavetom našeg večnog položaja koji imamo kao Njegova deca. Isus je rekao da će poslati Duha da bude naš Pomoćnik, Utešitelj i Vodič. „I ja ću moliti Oca, pa će vam dati drugog pomagača - utešitelja da bude sa vama doveka”. (Jovan 14:16). Grčka reč koja je ovde prevedna kao „Savetnik“ znači „onaj koji je poslat da bude pored“ i u sebi sadrži ideju da je to neko ko ohrabruje i poučava. Sveti Duh preuzima ulogu da stalno prisustvuje u srcu vernika (Rimljanima 8:9; 1. Korinćanima 6:19-20, 12:13). Isus je dao Duha kao „nadoknadu“ za svoje odsustvo, da bi On obavljao prema nama ono što bi Hrist radio da je ostao sa nama.

Između ostalog, Sveti Duh otkriva istinu. Prisustvo Svetog Duha nam omogućava da razumemo i protumačimo Božiju Reč. Isus je rekao Svojim učenicima da „kad on dođe, Duh istine, uputiće vas u svu istinu” (Jovan 16:13). On otkriva ljudskom razumu celu Božiju istinu u odnosu na slavljenje, doktrinu i hrišćanski život. On je vrhovni vođa koji ide ispred nas, ukazuje kuda treba ići, uklanja prepreke, otvara razum i sve stvari čini jasnima. On ukazuje na put kojim treba da idemo u duhovnim stvarima. Bez takvog vođe svi bismo vrlo lako grešili. Ključni deo istine koji Duh otkriva je da je Isus onaj koji je za sebe rekao da jeste (Jovan 15:26; 1. Korinćanima 12:3). Duh nas ubeđuje u Hristovo božansko poreklo i utelovljenje, njegovu mesijansku ličnost, Njegovu patnju i smrt, Njegovo vaskrsenje i vaznesenje, Njegovo podizanje do desne strane Božije ruke, i njegove uloge kao sudije nad svima. On u svemu daje slavu Hristu (Jovan 16:14).

Još jedna uloga koju Sveti Duh ima je da je darodavaoc. Prva Korinćanima 12 opisuje duhovne darove koji su dati vernicima da bi mogli da delujemo kao Hristovo telo na zemlji. Svi ovi darovi, i mali i veliki, potiču od darodavaoca Svetog Duha da bismo mogli da budemo Njegovi ambasadori u svetu, pokazujući Njegovu blagodat i proslavljajući ga.

Duh takođe deluje kao onaj koji daje plod u našim životima. Kada počne da prebiva u nama On započinje da žanje Svoje plodove u našim životima – ljubav, radost, strpljenje, ljubaznost, vernost, blagost i samokontrolu (Galatima 5:22-23). Ovo nisu dela našeg tela koje nije u stanju da to proizvede, već je to proizvod prisustva Duha u našim životima.

Saznanje da Sveti Duh prebiva u našim životima, da čudesno deluje, da zauvek u nama prebiva, i da nas nikad neće ostaviti ni napustiti daje nam veliku radost i utehu. Hvala Bogu za njegov dragoceni dar – Svetog Duha u našim životima!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koja je uloga Svetog Duha u našim životima danas?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries