settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je Sveti Duh naš utešitelj?

српски

Odgovor


Pošto je Isus najavio svojim učenicima da će ih uskoro napustiti, dao im je reč velikog ohrabrenja: „I ja ću moliti Oca, pa će vam dati drugog pomagača — utešitelja da bude sa vama doveka. Duha istine, koga svet ne može da primi, jer ga ne vidi i ne poznaje; vi ga poznajete, zato što boravi kod vas i biće u vama." (Jovan 14:16,17).

Grčka reč koja se prevodi kao „utešitelj" ili „savetnik" (kao što se vidi u Jovanu 14:16, 26; 15:26; i 16:7)

je parakletos. Ova reč nesumnjivo znači „onaj koji je pozvan da bude uz drugog"; reč nosi drugačiji smisao po pitanju smisla tog poziva – da savetuje i podrži onog kome je to potrebno. Savetnik, parkletos, je Bog Sveti Duh, treća osoba Trojstva koja je pozvana da bude sa nama. On je ličnost, i prebiva u svakom verniku.

Tokom svoje zemaljske službe Isus je vodio, čuvao, i poučavao Svoje učenike, ali sada, u Jovanu 14-16, On ih priprema za vreme kada će da ih napusti. Obećava da će Sveti Duh Božiji doći kod učenika i prebivati u njima, preuzimajući mesto fizičkog prisustva njihovog Učitelja. Isus je Duh nazvao „drugi Utešitelj", drugi – a iste vrste. Duh Božiji se ne razlikuje od Sina Božijeg po svojoj suštini, jer su oba Bog.

Tokom starozavetnog vremena Duh Božji bi došao na ljude i onda ih ostavio. Božiji Duh je otišao od kralja Saula (1. Samuilova 16:14; 18:12). David je, kada je ispovedao svoj greh zamolio da Duh ne bude uzet od njega (Psalam 51:11). Ali kada je Duh dat na Pedesetnicu, On je došao kod Božijeg naroda da zauvek ostane sa njima. Možemo da žalostomo Svetog Duha, ali on nas neće napustiti. Kao što je Isus rekao u Mateju 28:20: „I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta." Kako je sa nama kada je postavljen sa desne strane Božije? On je sa nama Svojim Duhom (pomagačem — Parakletos).

Imati svetog Duha kao našeg pomagača – Parakletos, znači imati samog Boga koji prebiva u nama kao vernicima. Duh nas uči i vodi u istinu. On nas podseća na ono čemu nas je Isus podučio tako da možemo da se oslonimo na Njegovu Reč u teškim periodima u životu. Duh deluje u nama tako što nam daje Svoj mir (Jovan 14:27), Svoju ljubav (Jovan 15:9–10), i Svoju radost (Jovan 15:11). On teši naša srca i umove u svetu prepunom nevolja. Sila Duha koji prebiva u nama daje nam sposobnost da živimo po Duhu i time ne „izvršimo požudu ploti" (Galatima 5:16). Onda Duh može da proizvede Svoje plodove u našim životima (Galatima 5:22-23) na slavu Boga Oca. Kakav je to blagoslov da imamo Svetog Duha u našim životima kao našeg Utešitelja, Onog koji nas ohrabruje, našeg Savetnika i našeg zastupnika!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da je Sveti Duh naš utešitelj?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries