settings icon
share icon
Pitanje

Da li je govor u jezicim dokaz da osoba ima Svetog Duha?

српски

Odgovor


Postoje slučajevi u knjizi Dela apostolska gde je govorenje u jezicima praćeno primanjem Svetog Duha—Dela 2:4, 10:44-46, i 19:6. Međutim, ovi odeljci su jedino mesto u Bibliji gde se govor u jezicima navodi kao dokaz da je osoba primila Svetog Duha. Kroz knjigu Dela govori se o tome da su hiljade ljudi poverovale u Isusa i ništa nije rečeno o tome da su govorili u jezicima (Dela 2:41, 8:5-25, 16:31-34, 21:20). Nigde u Novom Zavetu se ne uči da je govor u jezicima jedini dokaz da je osoba primila Svetog Duha. U stvari, Novi Zavet poučava baš suprotno. Stoji napisano da svako ko veruje u Hrista ima Svetog Duha (Rimljanima 8:9; 1. Korinćanima 12:13; Efescima 1:13-14) ali ne govori svaki vernik u jezicima (1. Korinćanima 12:29-31).

Zašto je govor u jezicima dokaz Svetog Duha u ova tri odeljka u Delima? Dela 2 beleže da su apostoli bili kršteni Svetim Duhom i imali njegovu silu u propovedanju jevanđelja. Apostoli su imali snagu da govore drugim jezicima tako da mogu da dele istinu sa ljudima na svom jeziku. Dela 10 beleže da je apostol Petar bio poslat da podeli jevanđelje sa nejevrejima. Petar i drugi rani hrišćani, pošto su bili hrišćani, teško su prihvatali mnogobošce (ljude nejevrejskog porekla) u crkvi. Bog je davao mnogobošcima dar jezika da bi pokazao da su primili istog Svetog Duha koga su i apostoli primili (Dela 10:47, 11:17).

Dela 10:44-47 ovo opisuje: „Dok je Petar još govorio ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali govor. I zadiviše se verni iz obrezanja koji su došli s Petrom, što se i na mnogobošce izlio dar Svetoga Duha; jer su ih slušali kako govore jezike i veličaju Boga. Tada odgovori Petar: može li ko da uskrati vodu, da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?“ Bog je zaista spasavao pagane (Dela 15:7-11).

Govor u jezicima nigde nije predstavljen kao nešto što bi svi hrišćani trebalo da očekuju kada prime Isusa Hrista kao svog Spasitelja – čime su kršteni u Duhu. U stvari, od svih obraćenja u Novom Zavetu u samo dva slučaja se pominje govor u jezicima u tom kontekstu. Jezici su bili čudesni dar koji je imao specfičnu svrhu za specifično vreme. Nikada nije bio dokaz primanja Svetog Duha.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je govor u jezicim dokaz da osoba ima Svetog Duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries