settings icon
share icon
Pitanje

Koja je razlika između talenata i duhovnih darova?

српски

Odgovor


Postoje sličnosti i razlike između talenata i duhovnih darova. I jedno i drugo je od Boga i nadograđuje se primenom. Namenjeni su da služe drugima, ne za sebične ciljeve. 1. Korinćanima 12:7 kaže da su duhovni darovi dati zarad drugih a ne same osobe koja ih ima. Kako se dve najveće zapovesti odnose na ljubav prema Bogu i drugima, sledi da osoba treba da koristi svoje darove za tu svrhu. Međutim, postiji razlika u tome kome i kada su dati duhovni darovi. Nekome je (bez obzira da li je vernik ili ne) dat prirodni talenat kao rezultat kombinacije genetike (neki imaju prirodan dar za muziku, umetnost ili matematiku) i okružejnja (odrastanje u porodici koja je muzički nadarena pomoći će osobi da razvije svoj talenat za muziku), ili zbog toga što je Bog određene ljude želeo da nadari na određeni način (na primer, Veseleila u 2. Mojsijevoj 31:1-6). Sveti Duh je taj koji daje duhovne darove ljudima (Rimljanima 12:3, 6) onda kad polože svoju veru u Hrista za oproštaj svojih greha. U tom trenutku Sveti Duh daje novom verniku duhovne darove koje želi da verink ima (1. Korinćanima 12:11).

Rimljanima 12:3-8 navodi sledeće: proroštvo, služenje drugima (u opštem smislu), poučavanje, uteha, davanje, upravljanje i milosrđe. 1. Korinćanima 12:8-11 navodi darove kao reči mudrosti (sposobnost da se prenese duhovna istina), reči znanja (sposobnost da se prenese praktična istina), vera (neuobičajeno pouzdanje u Boga), činjenje čuda, proroštvo, razlikovanje duhova, jezici (sposobnost govorenja jezikom koji osoba ne poznaje) i tumačenje jezika. Treći spisak se nalazi u Efescima 4:10-12, gde se govori o Bogu koji crkvi daje apostole, proroke, evangelizatore i pastore-učitelje. Takođe postoji pitanje koliko ima duhovnih darova, jer nema dva spiska koji su isti. Moguće je i da biblijski spiskovi nisu iscrpni, da postoje i dodatni duhovni darovi koje Biblija ne pominje.

Dok osoba s jedne strane može da razvije svoje talente i kasnije usmeri svoju profesiju ili hobi u tom smeru, duhovni darovi su dati od strane Svetog Duha na izgradnju Hristove crkve. U tome hrišćani treba da igraju aktivnu ulogu u širenju Hristovog jevanđelja. Svi su pozvani i opremljeni da budu uključeni u „delo službe“ (Efescima 4:12). Svi su nadareni tako da mogu da doprinesu Hristovom cilju iz zahvalnosti za sve što je za njih učinio. Čineći to, takođe nalaze ispunjenje u životu kroz svoje delo za Hrista. Uloga crkvenih vođa je da pomognu u izgradnji svetih tako da mogu da budu opremljeni za službu na koju ih je Bog pozvao. Duhovni darovi su namenjeni tome da crkva kao celina može da raste, da bude ojačana kombinovanim darovima svakog člana Hristovog tela.

Da sumiramo razliku između duhovnih darova i talenata: 1) Talenat je ishod genetike i /ili obrazovanja, dok su duhovni darovi rezultat sile Svetog Duha. 2) Svako može da ima talenat, i vernici i nevernici, dok duhovne darove mogu da imaju samo vernici. 3) Iako i jedni i drugi treba da budu upotrebljeni na Božiju slavu i za službu drugima, duhovni darovi su usmereni na ove zadatke, dok se talenti u potpunosti mogu koristiti u neduhovne svrhe.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koja je razlika između talenata i duhovnih darova?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries