Da li je pasti u Duhu biblijski koncept?


Pitanje: Da li je pasti u Duhu biblijski koncept?

Odgovor:
Obično se „padanje u Duhu“ dešava kada sluga Božiji položi ruke na nekog i ta osoba padne na pod navodno zbog obuzetosti silom Svetog Duha. Oni koji praktikuju „padanje u Duhu“ koriste biblijski odeljak koji govori o tome da su ljudi bili „kao mrtvi“ (Otkrivenje 1:17) ili da su pali na lice (Jezekilj 1:28; Danilo 8:17-18, 10:7-9). Međutim, postoji dosta suprotnosti između biblijskog padanja na lice i praktikovanja padanja u Duhu.

1. Biblijsko padanje ničice bilo je rezultat onoga što je osoba videla u viziji ili nekom događaju mimo uobičajenih događaja – kao što je bilo Hristovo preobraženje (Matej 17:6). U nebiblisjkom praktikovanju padanja u Duhu, osoba reaguje na dodir druge osobe ili na pokret govornikove ruke.

2. Biblijski slučajevi su bili retki i malobrojni, i dešavali su se samo ponekad u životima nekolicine. Što se tiče fenomena „padanja u Duhu“, padanje je nešto što se ponavlja, i to je iskustvo koje mnogi imaju.

3. U nebiblijskim slučajevima ljudi padaju na lice u strahopoštovanju u odnosu na ono što vide. U „padanju u Duhu“, pada se nazad, bilo kao reakcija na pokret govornikove ruke, bilo dodira crkvenog vođe (ili u nekim slučajevima su i gurnuti).

Ne tvrdimo da su svi primeri padanja u Duhu lažne reakcije na dodir ili guranje. Mnogi ljudi tvrde da su doživeli energiju ili silu koja ih je gurnula. Međutim, ne nalazimo biblijske osnove za ovaj koncept. Možda postoji neka energija ili sila koje su tu uključene, ali ako je tako, veoma je moguće da ona nije od Boga i nije rezultat delovanja Svetog Duha.

Nije dobro što su ljudi preuzeli takve bizarne laži koje ne daju duhovne rezultate umesto da tragaju za praktičnim plodovima koje nam daje Duh radi proslavljanja Hrista (Galatima 5:22-23). Biti ispunjen Duhom se ne dokazuje tim lažnim predstavama, već životom u kome se preliva Božija Reč na takav način koji se manifestuje u slavljenje, zahvaljivanje i poslušnost Bogu.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li je pasti u Duhu biblijski koncept?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga