settings icon
share icon
Pitanje

Kada / Kako primamo Svetog Duha?

српски

Odgovor


Apostol Pavle jasno uči da Svetog Duha primamo onog trenutka kada poverujemo u Isusa Hrista kao svog Spasitelja. Prva Korinćanima 12:13 objavljuje: "Jer smo svi mi jednim Duhom kršteni za jedno telo, bili Judeji ili Grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni." Rimljanima 8:9 nam kaže da ako osoba nema Svetog Duha, tada ona ne pripada Hristu - "A vi niste sasvim u telu, nego u duhu, ako Duh Božiji stvarno obitava u vama. Ko pak nema duha Hristova, taj Njemu ne pripada." Efescima 1:13-14 nas uči da je Duh Sveti pečat spasenja svih koji veruju: " U Njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč Evanđelja svoga spasenja, i poverovali, zapečaćeni obećanim Svetim Duhom, koji je kapara našeg nasledstva−za izbavljenje Njegove tekovine, na hvalu Njegove slave."

Ova tri biblijska stiha jasno objašnjavaju da se Sveti Duh prima u trenutku spasenja. Pavle ne bi mogao da kaže da smo svi mi kršteni jednim Duhom i da smo svi mi jednim duhom napojeni, ako svi Korintski vernici nisu posedovali Duha Svetog. Rrimljanima 8:9 je još jasnija. Ako osoba nema Duha, onda ona ne pripada Hristu. Samim tim, posedovanje Duha je faktor identifikacije za posedovanje spasenja. Dalje, Sveti Duh ne bi mogao da bude “pečat spasenja” (Efescima 1:13-14) ako On nije primljen u momentu spasenja. Mnogi biblijski stihovi izobilno pojašnjavaju da je naše spasenje sigurno od momenta kada primimo Hrista kao Spasitelja.

Ova diskusija je često kontraverzna zato što se mešaju službe Svetog Duha. Primanje / prebivanje Svetog Duha se dešava u momentu spasenja. Ispunjavanje Duhom je neprekidan proces u hrišćanskom životu. Dok mi verujemo da se krštenje Duhom takođe dešava u momentu spasenja, neki hrišćani neveruju. Zbog ovoga se ponekad dešava da se krštenje Duhom pomeša sa “primanjem duha” kao jedan čin koji sledi posle spasenja. Kako na kraju primamo Svetog Duha? Svetog Duha primamo jednostavno tako što poverujemo u Gospoda Isusa Hrista kao svog Spasitelja (Jovan 3:5-16). Kada primamo Svetog Duha? Duha Svetog posedujemo od onog trenutka kada poverujemo.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kada / Kako primamo Svetog Duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries