settings icon
share icon
Pitanje

Ko je Sveti Duh?

српски

Odgovor


Postoje mnoga pogrešna tumačenja o identitetu Svetog Duha. Neki vide Svetog Duha kao nekakvu mističnu silu. Drugi shvataju Svetog Duha kao bezličnu silu koju je Bog učinio dostupnom sledbenicima Hrista. Šta Biblija kaže o identitetu Svetog Duha? Jednostavno rečeno – Biblija kaže da je Sveti Duh Bog. Biblija nam isto kaže da je Sveti Duh osoba, biće sa umom, emocijama i voljom.

Činjenica da je Sveti Duh Bog jasno se vidi u mnogim stihovima u Pismu, uključujući Dela 5,3-4. U ovom stihu Petar suočava Ananiju zato što je lagao Svetog Duha i kaže mu: „nisi slagao ljudima, nego Bogu.“ Iz ove izjave je jasno da je laganje Svetom Duhu ujedno laganje Bogu. Isto tako, znamo da je Sveti Duh Bog po tome što poseduje atribute, odnosno karakteristike Boga. Na primer, činjenica da je Sveti Duh sveprisutan se jasno vidi u Psalmu 139,7-8 „Kuda bih otišao od Duha Tvoga, i od lica Tvoga kuda bih utekao? Da izađem na nebo,ti si onde. Da siđem u pakao, onde si.“ Zatim u 1. Korinćanima 2,10-11 vidimo sveznanje kao karakteristiku Svetog Duha: „A nama je Bog otkrio posredstvom Duha; jer Duh ispituje sve, i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku – sem čovekovog duha koji je u njemu? Tako isto niko – sem Duha Božijega – ne zna šta je u Bogu.“

Da je Sveti Duh zaista osoba, možemo da znamo zato što poseduje um, emocije i volju. Sveti Duh misli i zna (1. Korinćanima 2:10). Sveti Duh se može ožalostiti (Efescima 4,30). Sveti Duh nas zastupa (Rimljanima 8,26-27). Sveti Duh donosi odluke u skladu sa svojom voljom (1. Korinćanima 12,7-11). Sveti Duh je Bog, treća “Osoba” Svetog Trojstva. Kao Bog, Sveti Duh može zaista delovati kao Utešitelj i Savetnik, ono što je Isus i obećao da će biti (Jovan 14,16.26; 15,26).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko je Sveti Duh?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries