settings icon
share icon
Pitanje

Šta je dar utehe?

српски

Odgovor


Dar utehe je Pavlova pouka koja može da se pronađe u njegovom spisku darova u Rimljanima 12:7-8. Reč koja se prevodi kao „uteha" je grčka reč paraklésis, od reči paraclete. Paraklésis znači „pozvati nekog da bude uz tebe".

Paraklésis ima za ideju da nekoga dovedemo blizu sebe radi „podstreka", „zauzimanja" „ohrabrenja", „davanja radosti" i „utehe". Sve ovo sačinjava dar utehe. Na primer, Pavle je često podsticao svoje čitaoce da rade nešto što je napisao. Dobar primer se nalazi u Rimljanima 12:1-2, gde pavle podstiče Rimljane da predaju svoja tela na živu žrtvu Bogu. Čineći to, oni će znati da poznaju i razumeju Božiju volju.

Zanimljivo je da je Isus, kada je razgovarao sa svojim učenicima u noći kada je uhapšen govorio o Svetom Duhu kao „pomagaču" i „utešitelju" (Jovan 14:16,26; 15:26), i zbog toga se ponekad o Svetom Duhu govori kao o „Paraclete", Onom koji je uz nas da nas podstiče i ohrabruje.

Osoba koja ima dar utehe može da koristi ovaj dar i privatno i javno. Uteha je korisna u savetovanju, učeništvu, mentorskom radu i propovedanju. Zbog ovog dara onih koji ga imaju Hristovo telo se izgrađuje u veri.

Dar utehe ili ohrabrenja se razlikuje od dara pouke u tome što se uteha fokusira na praktičnu primenu Svetog pisma, dok se dar pouke usmerava na značenje i sadržaj Reči – onaj koji ima dar utehe se usmerava na praktičnu primenu Reči. Osoba sa tim darom može da se obraća drugima, u grupi ili pojedinačno sa razumevanjem, saosećanjem, i pozitivnim usmeravanjem. Pouka kaže: „Ovo je put kojim treba hodati", dar utehe govori: „Pomoći ću ti da ideš tim putem". Osoba sa darom utehe može da pomogne drugoj osobi da pređe iz pesimizna u optimizam.

Verovatno najbolji biblijski primer za nekoga sa darom utehe je Varnava. Njegovo pravo ime je bilo Josif, ali apostoli su ga zvali Varnava, što znači „sin utehe" (Dela 4:36). Vidimo Varnavu u Delima 9:27 kako ide uz novoobraćenog Pavla i predstavlja ga crkvi. U Delima 13:43 Varnava podstiče vernike da nastave u blagodati Božijoj. U Delima 15:36-41 Varnava odabira Jovana Marka kao partnera u službi iako je Marko napustio prethodno delo u službi. Drugim rečima, Varnava je dao Marku drugu priliku. Tokom cele Varnavine službe on je bio svedok dara utehe time što je pozivao druge da bi im pomogao, utešio ih i ohrabrio da budu uspešniji u službi Hristu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je dar utehe?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries