settings icon
share icon
Pitanje

Da li vernik treba da bude u stanju da oseti Svetog Duha?

српски

Odgovor


Dok određene službe Svetog Duha uključuju osećanja, kao što je ubeđenje o grehu, uteha i osnaženje, Pismo nas ne poučava da zasnivamo svoj odnos sa Svetim Duhom na osnovu toga kako se osećamo. Svaki nanovo rođeni vernik ima u sebi Svetog Duha. Isus nam je rekao da kada dođe Utešitelj On će biti sa nama i u nama. „I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek: Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji i u vama će biti.” (Jovan 14:16,17). Drugim rečima, Isus će nam poslati nekog kao što je On da bude sa nama i u nama.

Znamo da je Sveti Duh sa nama jer nam Božija Reč to kaže. U svakom nanovo rođenom hrišćaninu prebiva Sveti Duh, ali nije svako vođen Svetim Duhom, i postoji ogromna razlika. Kada odemo u telesnost nismo pod kontrolom Svetog Duha iako on i dalje u nama prebiva. Apostol Pavle komentariše ovu istinu i koristi ilustraciju koja pomaže da to shvatimo. „I ne opijajte se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom” (Efescima 5:18). Mnogi tumače ovaj stih kao da apostol Pavle ovde govori o tome da ne treba piti vino. Međutim, kontekst ovog odeljka je hod i borba vernika ispunjenog Duhom. Zato postoji nešto više od prostog upozorenja o pijenju previše vina.

Kada ljudi piju previše vina, imaju određene karakteristike: postaju nespretni, brljave u govoru, i rasuđivanje im je slabo. Apostol Pavle ovde daje poređenje. Baš kao što postoje određene karakteristike po kojima se prepoznaju oni koji piju previše vina, takođe bi trebalo da postoje određene karakteristike koje krase one koje kontroliše Sveti Duh. Čitamo u poslanici Galatima 5:22-24 o plodu Duha. To je plod Svetog Duha i ispoljava se kod svakog nanovo rođenog hrišćanina koji je pod Njegovom kontrolom.

Vreme ovog glagola u Efescima 5:18 govori da je proces „ispunjavanja“ neprekidan. Pošto je to pouka, sledi da je takođe moguće ne biti ispunjen i kontrolisan od strane Svetog Duha. Ostatak poslanice Efescima 5 daje nam karakteristike vernika ispunjenog Duhom. „Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pesmama duhovnim, pevajući i pripevajući u srcima svojim Gospodu; Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našeg Isusa Hrista Bogu i Ocu; Slušajući se među sobom u strahu Božijem.” (Efescima 5:19-21).

Nismo ispunjeni Duhom zašto što osećamo da je tako već zbog onoga što hrišćanin ima kao privilegiju i zbog onoga što mu pripada kao hrišćaninu. Biti ispunjen i kontrolisan od strane Svetog Duha je rezultat hoda sa Gospodom i poslušnosti. To je blagodatni dar a ne emocija. Emocije mogu da nas prevare i prevariće nas, i možemo da uđemo u emocionalnu groznicu koja u potunosti potiče od telesnosti a ne od Svetog Duha. „Velim pak: po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte... Ako u duhu živimo po duhu i da hodimo” (Galatima 5:16, 25).

Uprkos tome ne možemo da poreknemo da ponekad osećamo da smo preplavljeni prisustvom i silom Duha, i to je obično emocionalno iskustvo. Kad se to desi, to je radost koja se ni sa čim drugim ne može porediti. Kralj David „igraše iz sve snage pred Gospodom” (2 Samuilova 6:14) kada su doneli kovčeg Zaveta Gospodnjeg u Jerusalim. Doživeti radost Duha znači da smo kao deca Božija blagosloveni po Njegovoj blagodati. Zbog toga je sasvim sigurno da službe Svetog Duha mogu da uključuju osećanja, ali u isto vreme ne bi trebalo da zasnujemo svoju sigurnost da posedujemo Svetog Duha u sebi na osnovu toga šta osećamo.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li vernik treba da bude u stanju da oseti Svetog Duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries