settings icon
share icon
Pitanje

Šta je duhovni dar proroštva?

српски

Odgovor


Duhovni dar proroštva nabrojan je među darovima Duha u 1. Korinćanima 12:19 i Rimljanima 12:6. Grčka reč koja se prevodi kao „proroštvo" u oba odeljeka, znači „izgovoriti" ili objaviti Božiju volju, tumačiti Božije ciljeve ili javiti Božiju istinu čija je svrha da utiče na ljude. Mnogi pogrešno razumeju dar proroštva kao da se radi o sposobnosti da se predvidi budućnost. Iako je poznavanje budućnosti možda bio jedan od aspekata dara proroštva, ono je prvenstveno dar objave (izgovaranja), ne predviđanja budućih događaja.

Starešina/propovednik koji objavljuje Bibliju može da se smatra „prorokom" jer izgovara Božiju reč. Sa upotpunjenjem novozavetnog kanona, proroštvo je preraslo iz objavljivanja novih istina u objavu potpunog Božijeg otkrivenja koje je dao. Judina 3 govori o „veri koja je jednom zauvek predana svetima" (dodat kurziv). Drugim rečima, vera koju imamo je jednom zauvek zaokružena, i nije potrebno ništa da se dodaje ili objasni što dolazi iz izvora koji nisu biblijski.

Zapazite i prelazak iz proroka u učitelja u 2. Petrovoj 2:1: „A bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja" (dodat kurziv). Petar govori da je starozavetni period imao proroke, dok će crkva imati učitelje. Duhovni dar proroštva, u smislu davanja novih otkrivenja od Boga koja bi se objavila drugima, prestao je kada je upotpunjeno Sveto pismo. Tokom perioda kada je proroštvo bilo dar otkrivenja, trebalo je da se koristi za poučavanje, korenje, i utehu (1. Korinćanima 14:3). Moderan dar proroštva, koji je više nalik poučavanju, i dalje objavljuje Božiju istinu. Ono što se promenilo je da je danas Božija istina već u potpunosti otkrivena u Njegovoj Reči, dok u ranoj crkvi to nije bio slučaj.

Hrišćani bi trebalo da se čuvaju onih koji tvrde da imaju „nove" poruke od Boga. Jedno je reći: „Sanjao sam neobičan san noćas" ali sasvim nešto drugo: „Bog mi je noćas dao san i moraš da mu budeš poslušan". Nijedna reč ne bi trebalo da se smatra ravnom ili iznad pisane Božije Reči. Moramo da se držimo Božije Reči koja je već data i da se posvetimo samo Pismu – sola scriptura, i jedino njemu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je duhovni dar proroštva?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries