settings icon
share icon
Pitanje

Da li postoji biblijska lista duhovnih darova?

српски

Odgovor


Postoje, u stvari tri biblijske liste „darova Duha”, takođe poznate kao duhovni darovi. Tri glavna odlomka koja opisuju duhovne darove su Rimljani 12:6-8:1; 1.Korinćanima 12:4-11; i 1. Korinćanima 12:28. Duhovni darovi koji se pominju u Rimljanima 12 su proroštvo, služenje, podučavanje, ohrabrivanje, davanje, vođstvo i milosrđe. Lista u 1. Korinćanima 12:4-11 uključuje reč mudrosti, reč znanja, veru, isceljenje, čudesne moći, proroštvo, razaznavanje duhova, govor u jezicima i tumačenje jezika. Lista u 1. Korinćanima 12:28 uključuje isceljenja, pomaganje, upravljanje, raznolikost jezika. Sledi kratak opis svakog dara:

Proroštvo- Grčka reč za„prorokovanje” ili „proroštvo” u oba odlomka znači „izgovoriti” ili objaviti božansku volju, tumačiti Božiju svrhu ili obelodaniti na bilo koji način istinu Božiju koja je namenjena da utiče na ljude. Ideja o proricanju budučnosti došla je negde tokom Srednjeg veka i direktno je suprotna drugim biblijskim odlomcima koji osuđuju proricanje ili predviđanje budućnosti (Dela 16:16-18).

Služenje- Takođe se koristi i kao reč „pomaganje”, grčka reč diakonian, od koje dobijamo reč „đakon” znači bilo koju vrstu službe, široka primena praktične pomoći onima kojima je potrebna.

Podučavanje – Ovaj dar uključuje analizu i objavljivanje Božije Reči, objašnjavajući značenje, kontekst i primenu u životu slušaoca. Nadareni učitelj je onaj koji ima jedinstvenu sposobnost da jasno da uputstva i komunicira znanje, posebno doktrine vere.

Ohrabrivanje – Takođe poznat i kao „opominjanje”, ovaj dar je očigledan u onima koji stalno pozivaju druge da obrate pažnju i slede Božiju istinu, što može uključivati ispravljanje ili izgrađivanje drugih osnažujući njihovu veru ili tešeći ih u nevoljama.

Davanje – Nadareni davaoci su oni koji radosno dele sa drugima ono što imaju, bilo da je to finansijske, materijalne prirode ili davanje ličnog vremena i pažnje. Davalac se brine za potrebe drugih i traži prilike da podeli svoja dobra, novac i vreme kako to potrebe nalažu.

Vođstvo – Nadareni vođa je onaj koji vlada, upravlja, nadgleda ili upravlja drugim ljudima u crkvi. Reč bukvalno znači „voditi” i podrazumeva koncept nekoga ko upravlja brodom. Osoba sa ovim darom upravlja sa mudrošću i bladodaću i pokazuje plod Duha u svom životu, jer primereno vodi druge.

Milosrđe – Ovaj dar, u uskoj vezi sa darom ohrabrenja, je očigledno prisutan u onima koji pružaju samilost ljudima u nevolji, pokazujući saosećanje i osetljivost koje prati želja i mogućnosti da im se patnja smanji na jedan ljubazan i veseo način.

Reč mudrosti – Činjenica da je dar opisan kao „reč” mudrosti ukazuje da je to jedan od darova govorenja. Ovaj dar opisuje nekog ko razume i govori biblijsku istinu tako da se ona vešto i razborito može primeniti u životnim situacijama.

Reč znanja – Ovo je drugi dar govorenja koji uključuje razumevanje istine sa uvidom koji dolazi jedino uz pomoć Božijeg otkrivenja. Oni koji imaju dar znanja razumeju duboke Božije istine i tajne Božije reči.

Vera – Svi vernici imaju veru u nekoj meri, jer to je jedan od darova Duha dat svima koji Hristu dolaze po veri (Galatima 5:22-23). Duhovni dar vere pokazuje osoba sa jakim i nepoljuljanim pouzdanjem u Boga, Njegovu Reč, obećanja i silu molitve koja dovodi do čuda.

Isceljenje – Iako Bog i danas isceljuje, sposobnost ljudi da izvode čudesna isceljenja pripadala je apostolima crkve prvog veka u cilju potvrđivanja da je njihova poruka od Boga. Današnji hrišćani ne poseduju silu da leče bolesne ili vaskrsavaju mrtve. Da je imaju, bolnice i mrtvačnice bile bi svugda pune tih „nadarenih” ljudi koji prazne postelje i mrtvačke sanduke.

Čudesne moći – Poznato i kao čudotvorstvo, ono je još jedan trenutan znakovni dar koji je uključivao izvođenje natprirodnih događaja koji su mogli da se pripišu jedino Božijoj sili (Dela 2:22). Ovaj dar su, između ostalih, imali Pavle (Dela 19:11-12), Petar (Dela 3:6), Stefan (Dela 6:8) i Filip (Dela 8:6-7).

Razaznavanje (razabiranje) duhova – Izvesni pojedinci poseduju jedinstvenu sposobnost da odrede da li je neka poruka od Boga ili od obmanjivača, Satane, čije metode uključuju pružanje obmanjujuće ili pogrešne doktrine. Isus je rekao da će mnogi doći u Njegovo ime i prevariće mnoge (Mateja 24:4-5), a dar razaznavanja dat je Crkvi da se zaštiti od takvih ljudi.

Govor u jezicima – Dar jezika je jedan od trenutnih „znakovnih darova” koji je dat ranoj Crkvi da bi se evanđelje propovedalo po celom svetu svim narodima na svim poznatim jezicima. Uključivalo je božansku sposobnost da se govori u jezicima koji je, pre toga, bio nepoznat govorniku. Ovaj dar je potvrđivao Božiju autentičnost poruke evanđelja i onih koji su je propovedali. Fraza „raznolikost jezika” ili „različite vrste jezika” uspešno eliminišu ideju da je „lični molitveni jezik” duhovni dar.

Tumačenje jezika - Osoba koja ima dar tumačenja jezika može da razume šta govornik sa darom jezika govori iako pre toga nije poznavao taj jezik. Tumač bi zatim komunicirao poruku govornika svima ostalima, tako da svi mogu da je razumeju.

Pomaganje- Ovaj dar je u uskoj vezi sa darom milosrđa. Oni koji imaju dar pomaganja pružaju pomoć drugima u crkvi sa samilošću i blagodaću. Ovo uključuje puno mogućnosti primene. Najvažnije, ovaj dar je jedinstvena sposobnost da se identifikuju oni koji se bore sa sumnjom, strahovima i drugim duhovnim borbama; da se pruži ljubazna reč onima koji su u duhovnoj potrebi, da se priđe sa puno razumevanja i saosećanja i da se govori biblijska istina koja je i ubedljiva i puna ljubavi. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li postoji biblijska lista duhovnih darova?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries