settings icon
share icon
Pitanje

Da li treba da slavimo Svetog Duha?

српски

Odgovor


Znamo da samo Boga treba obožavati. Samo Bog zahteva obožavanje i jedini On to zaslužuje. Na pitanje da li treba da obožavamo Svetog Duha, odgovor je jednostavno odrediti da li je Duh Bog. Za razliku od zastupanja nekih sekti, Sveti Duh nije samo „sila”, već ličnost. On se pominje u kontekstu ličnosti (Jovan 15:26; 16:7-8, 13-14). On postupa kao što bi postupalo i Biće sa ličnošću – On govori (1. Timoteju 4:1), On voli (Rimljanima 15:30), On podučava (Jovan 14:26), On zastupa (Rimljanima 8:26) itd.

Sveti Duh poseduje božansku prirodu – On deli Božija svojstva. On nije ni anđeo ni ljudsko biće po svojoj suštini. On je večan (Jevrejima 9:14). On je sveprisutan (Psalam 139:7-10). Duh je sveznajući tj. On „ispituje sve, i dubine Božije” (1. Korinćanima 2:10-11). On je podučavao apostole „svim stvarima” (Jovan 14:26). On je bio uključen u process stvaranja (Postanje 1:2). O Svetom Duhu se govori u kontekstu bliskog odnosa i sa Ocem i Sinom (Matej 28:19; Jovan 14:16). Kao Osobi, može mu biti izrečena laž (Dela 5:3-4) i može se ožalostiti ( Efescima 4:30). Štaviše, neki odlomci u Starom zavetu koji se pripisuju Bogu primenjuju se na Duha u Novom zavetu (vidi Isaiju 6:8 sa Delima 28:25 i Izlazak 16:7 sa Jevrejima 3:7-9).

Jedna božanska osoba zavređuje obožavanje. Bog je „vredan obožavanja” (Psalam 18:3). Bog je veliki i „hvaljen visoko” (Psalam 48:1). Data nam je zapovest da obožavamo Boga (Matej 4:10; Otkrivenje 19:10; 22:9). Ako je, dakle, Duh Bog, treća Osoba našeg trojedinog Boga , On je vredan našeg obožavanja. Filipljanima 3:3 kažu da istinski vernici, oni čija su srca obrezana, obožavaju Boga Duhom i slave i raduju se u Hristu. Eto jedne divne slike obožavanja sve tri osobe Trojstva.

Kako da obožavamo Svetog Duha? Na isti način na koji obožavamo Oca i Sina. Hrišćansko obožavanje je duhovno, teče od unutrašnjeg rada Svetog Duha na koji uzvraćamo tako što mu predajemo naše živote (Rimljanima 12:1). Obožavamo Duha tako što smo poslušni Njegovim zapovestima. U odnosu na Hrista, apostol Jovan objašnjava da „ko drži njegove zapovesti ostaje u njemu i on ostaje u njemu. I po tom poznajemo da je u nama: po Duhu koga nam je dao” (1. Jovanova 3:24). Vidimo ovde povezanost između poslušnosti Hristu i Svetom Duhu koji obitava u nama, ubeđujući nas u sve stvari – posebno u našu potrebu da obožavamo kroz poslušnost – i dajući nam snagu da obožavamo.

Obožavanje je, samo po sebi, uloga Duha. Isus kaže da „obožavamo u duhu i istini” (Jovan 4:24). Duhovni su oni ljudi u kojima obitava Duh koji nam svedoči da pripadamo Njemu (Rimljani 8:16). Njegovo prisustvo u našim srcima pomaže nam da mu uzvratimo obožavanjem u Duhu. Mi smo u Njemu kao što je i On u nama, kao što je i Hristos u Ocu i Otac u nama kroz Duha (Jovan 14:20, 17:21). EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li treba da slavimo Svetog Duha?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries