Maswali kuhusu malaika na mapepo


Je! Bibilia inasema nini kuhusu kushikwa na mapepo? je! Hii yawezekana hii leo? Kama ni hivyo, dalili zake ni zipi?

Bibilia inasema nini kuhusu malaika?

Wana wa Mungu na binti za wanadamu ni nani katika Mwanzo 6:1-4?

Bibilia inasema nini kuhusu mapepo/mashetani?

Shetan ni nani?

Je! Mkristo anaweza pagagwa na mapepo?

Kwa nini Mungu aliruhusu Shetani na mapepo kutenda dhambi?

Mjumbe wa Bwana ni nanii?

Je, malaika wa kiume au wa kike?

Je, malaika wa kiume au wa kike?

Je, sisi huwa malaika baada ya kufa?

Makerubi ni akina nani? Makerubi ni malaika?

Je, leo hii Mkristo anaweza zinguo mapepo?

Je, mapepo ni malaika walio anguka?

Je, tuna malaika walinzi?

Nani / nini walikuwa Wanefili?

Je, namna gani, kwa nini, na ni lini Shetani alianguka kutoka mbinguni?

Je, maserafi ni? Maserafi ni malaika?

Je, ni makosa kuwa na sanamu za malaika?

Je! Kuna malaika wa kifo?

Je, somo la malaika ni lini?

Je, malaika huwaonekania na watu hii leo?

Malaika huonekana kama nini?

Kwa nini Mungu hawapi malaika waliokufa fursa ya kutubu?

Je, funzo la Kikristo kuhusu mapepo ni lipi?

Je! Wakristo wana mamlaka ya kuwaamrisha malaika?

Je, kuna kazi za roho za mapepo ulimwenguni hii leo?

Biblia inasema nini kuhusu ukandamizaji wa peop?

Je, pepo zinaweza kujiungani na vitu visivyo hai / visivyo hai?

Je, shetani / Shetani ni mtu au nguvu / ni uovu umefanywa binadamu?

Je, Mungu anampenda Shetani?

Roho pepo ni nini?

Mungu dhidi ya Shetani — ikiwa Mungu ni mwenye nguvu zote, kwa nini hamwui Shetani?

Je! Mfalme wa Tiro katika unabii wa Ezekieli 28 anamaanisha Shetani?

Kwa nini Mikaeli na Shetani walipigania wa mwili wa Musa (Yuda 9)?

Je! Inawezekana kwamba wengi wa malaika wanaweza kutenda dhambi?

Je, Biblia inakuza au kuzuia kuomba kwa malaika?

Je! Shetani ni mungu wa ulimwengu huu (2 Wakorintho 4: 4)?

Ushetani ni nini?

Inawezekana umuuzie shetani nafsi yako?

Je! roho za maeneo ni gani?

Biblia inasema nini kuhusu kuambukisha roho?


Maswali kuhusu malaika na mapepo