settings icon
share icon
Swali

Je! Shetani anamiliki nguvu kiasi gani?

Jibu


Shetani alikuwa malaika aliyeumbwa na Mungu ambaye aligeuka dhidi ya mamlaka ya Mungu (Isaya 14:13) na akawa mkuu wa ufalme wa roho wachafu waitwaye pepo, "malaika" wake (Mathayo 25:41). Nguvu zake zote katika uwanja wa mbinguni na duniani ni kuu na hazipaswi kupuuzwa. Hata hivyo, wakati Shetani na majeshi yake ni maadui wakuu, Yesu Kristo alivunja nguvu za Shetani, akitimiza unabii wa Mwanzo 3:15. Msalaba wa Kristo alishinda ushindi (Yohana 12:31). "Mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa" (Yohana 16:11), na siku moja Yesu ataharibu nguvu za Shetani kabisa na kutakasa uumbaji (2 Petro 3:10).

Nguvu ya Shetani katika uwanja wa mbinguni/ulimwengu wa roho:
Nguvu ya Shetani ina sifa katika ulimwengu wa kiroho (Yuda 1:9), ambapo ana upungufu wa fursa mbele ya Mungu (Ayubu 1:6). Kitabu cha Ayubu kinatoa ufahamu juu ya uhusiano kati ya Mungu na Shetani. Katika Ayubu 1:6-12, Shetani anasimama mbele ya Mungu na kuripoti kwamba "kuzunguka-zunguka" duniani (mstari wa 7). Mungu akamwuliza Shetani kama amezingatia Ayubu wa Mungu, na Shetani mara moja anamshtaki Ayubu kwa unafiki-anampenda Mungu tu kwa baraka ambazo Mungu hutoa. "Nyosha mkono wako sasa," Shetani anasema, "na uyaguse hayo yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako"(mstari wa 11). Mungu anampa Shetani ruhusa kuathiri mali ya Ayubu na familia, lakini si mtu wake, na Shetani akaondoka. Katika Ayubu 2, Shetani anakuja tena mbele ya Mungu na, wakati huu, anaruhusiwa kuathiri afya binafsi ya Ayubu. (Baadhi ya kitabu hiki ni kutoka kwa mtazamo wa Ayubu, kutoa mfano wa jinsi ya kukabiliana na mateso.)

Hiki ni kifungu muhimu kwa sababu kinaonyesha nafasi ya Shetani katika ulimwengu wa kiroho. Anaweza kuwashtaki watu wa Mungu mbele Yake, na Yuda 1:9 inaonyesha kwamba hata Mikaeli malaika mkuu anahitaji msaada wa Bwana kumshinda. Hata hivyo, kwa kawaida Shetani anazuiliwa kutoka kutekeleza ghadhabu yake kamili; bado ni kiumbe kulichoumbwa chini ya Mungu, na nguvu zake zina kiwango.

Nguvu ya Shetani duniani:
Ayubu 1 pia inaonyesha kwamba Shetani anafanya uovu na kusababisha madhara ya moja kwa moja duniani. Matendo yake yanayojulikana zaidi na muhimu duniani yalitokea bustani ya Edeni. Mwanzo 3 inatuambia juu ya majaribu ya Shetani kwa Hawa, "mama wa walio hai wote" (mstari wa 20), na dhambi yake ya kwanza iliyofuata. Ilikuwa tendo hili, na la Adamu mume wa Hawa, ambalo lilileta dhambi ulimwenguni, na ndiyo sababu watu wote wanapaswa kuwakombolewa kutoka kwa dhambi ili wawe pamoja na Mungu.

Siku moja, Yesu alikutana na mwanamke aliyekuwa "amedhoofishwa na pepo wa udhaifu kwa miaka kumi na minane" (Luka 13:11). Yesu anaona sababu ya udhaifu kwa Shetani, ambaye alikuwa amemfanya "mfungwa" (mstari wa 16). Nguvu za Shetani zilikuwa halisi, lakini zilikuwa rahisi kushindwa na Bwana wetu: "Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu" (mstari wa 13). Muujiza wa Yesu ulionyesha wazi mamlaka Yake juu ya Shetani.

Tangu uchochezi wake wa uovu duniani, Shetani ametajwa kama "mkuu," "mungu," au "mtawala" wa ulimwengu huu (Yohana 14:30, tazama Yohana 12:31, 16:11; 2 Wakorintho 4:3-4; Waefeso 2:2; Wakolosai 1:13). Yeye ni adui wa Mungu na ukweli (Mathayo 13:24-30, 2 Wathesalonike 2:9-12), na anafanya kila kitu anachoweza kujaribu watu binafsi (Mwanzo 3, Luka 22:31; 1 Timotheo 3:7) na makundi makubwa ya watu (1 Wathesalonike 3:5; Ufunuo 2:10). "Audanganyaye ulimwengu wote" (Ufunuo 12:9). Shetani hutimiza hili kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuvutia kiburi cha mwanadamu (1 Timotheo 3:6; 1 Wakorintho 4:6), kuingilia upitishaji wa ukweli (Mathayo 13:18-22, 38-39), na kuwaweka waumini wa uongo ndani ya kanisa (1 Timotheo 4:1-2, 2 Timotheo 3:1-9; Ufunuo 2:9; 3:9). Katika Yohana 8:44, Yesu anasema kwamba Shetani "yeye ni mwongo, na baba wa huo."

Mungu bado anampa Shetani baadhi ya mamlaka katika ulimwengu huu, ambayo inamaanisha kwamba nguvu zake bado hazijavunjika kabisa-isipokuwa katika eneo moja: nguvu zake za kifo. Waebrania 2:14-15 inasema kwamba Yesu alikuja kama mtu kufa ili "amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani, Ibilis," nguvu ambayo Shetani alikuwa na ngome "tangu mwanzo" (Yohana 8:44). Wokovu ambao Yesu anatupa umetuweka huru kutoka kwa ngome za Shetani. Kifo kimepoteza uchungu wake (1 Wakorintho 15:55).

Nguvu za Shetani — hitimisho:
Biblia inasema kwamba "ulimwengu wote uko chini ya udhibiti wa yule mwovu" (1 Yohana 5:19), na tunapaswa "mwe na kiasi na kukesha; kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi, kama simba angurumaye, huzunguka-zunguka, akitafuta mtu ammeze"(1 Petro 5:8). Bado Wakristo wana tumaini kubwa, kwa Yesu Kristo (Yohana 16:33) na imani yetu ndani Yake (1 Yohana 5:4) wameshinda uovu wa Shetani. "Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu" (1 Yohana 4:4).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Shetani anamiliki nguvu kiasi gani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries