settings icon
share icon
Swali

Huduma ya ukombozi ni nini, na ni ya Biblia?

Jibu


Kwa ujumla ufafanuzi umakubalika na wote-juu ya ufafanuzi wa "huduma ya ukombozi" mara nyingi huzingatia kufukuza pepo au maroho katika jaribio la kutatua matatizo yanayohusiana na mapepo maalum. Kwa mfano, mnenaji wa ukombozi anaweza kutafuta kumsaidia mtu kushinda hasira kwa kutupa roho wa hasira. Huduma ya ukombozi pia inazingatia kuangamiza ngome za kiroho katika maisha ya mtu, kupata uponyaji wa ndani, na kudai ushindi katika Kristo juu ya maadui wote. Wengi hutaja kuwa mahusiano ya roho, laana, na "haki za kisheria" za mapepo. Kibiblia, mapepo au roho mbaya hujulikana kuwa malaika waliokufa ambao waliasi mbinguni na Shetani (Ufunuo 12: 4, 9, Isaya 14: 12-20; Ezekieli 28: 1-19).

Hakika kuna habari kidogo sana katika Maandiko juu ya Shetani na jeshi lake la mapepo. Kuna machache yamesemwa juu ya kombolewa kutoka kwao, na hakuna kitu kilichosemwa juu ukombozi kama "huduma." Ofisi za kanisa zinapatikana katika Waefeso 4:11. Kwanza walikuwa mitume na manabii, ambao walikuwa msingi wa kanisa-pamoja na Yesu kuwa Jiwe kuu la pembeni (Waefeso 2:20). wafuatao ni wainjilisti waliotajwa, kisha wachungaji, na walimu. Uwezo wa kuwatoa pepo haukuorodheshwa kama karama ya kiroho au wajibu wa huduma.

Injili na Matendo vinahusiana kuwa Yesu na wanafunzi walitoa pepo. Sehemu za mafundisho za Agano Jipya (Warumi hadi Yuda) zinataja shughuli za pepo ile hali bado hazijadili njia ya kuwafukuza, wala waumini hawajahimizwa kufanya hivyo. Tunaambiwa kuvaa silaha zote za Mungu kusimama dhidi ya uovu wa kiroho (Waefeso 6: 10-18). Tunaambiwa kupinga shetani (Yakobo 4: 7) na tusimpe nafasi katika maisha yetu (Waefeso 4:27). Hata hivyo, hatujaambiwi jinsi ya kumtupa nje au pepo zake kutoka kwa wengine, au kwamba tunapaswa hata kuzingatia kufanya hivyo.

Inashangaza kwamba hatuna rekodi ya maagizo ya Yesu kwa wanafunzi wake juu ya jinsi ya kuwatoa pepo, mbali na Mathayo 12: 43-45, ambapo ufahamu fulani hutolewa. Wanafunzi walipogundua kuwa pepo walikuwa chini yao kwa jina na mamlaka ya Yesu, walikuwa na furaha (Luka 10:17, tazama Matendo 5:16, 8: 7, 16:18, 19:12). Lakini Yesu akawaambia wanafunzi, "Lakini, msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii; bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni" (Luka 10:20).

Badala ya kupewa "huduma ya ukombozi" maalum, tuna mamlaka katika jina la nguvu la Yesu. Siku moja, Yohana akamwambia Yesu, " Yohana akamjibu, akamwambia, Mwalimu, tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lako, ambaye hafuatani nasi; tukamkataza, kwa sababu hafuatani nasi. Yesu akasema, Msimkataze, kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya mwujiza kwa jina langu akaweza mara kuninenea mabaya; kwa sababu asiye kinyume chetu, yu upande wetu" (Marko 9: 38-40). Mamlaka juu ya mapepo ni wazi kuwa ni nguvu ya Bwana ipo katika kazi, hata kama ikiwa tunakemea au hatokemea ni huduma maalum ya ukombozi.

Mkazo katika vita vya kiroho umeonyeshwa katika mistari kama 1 Yohana 4: 4, "Ninyi, watoto wadogo, mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia" Ushindi ni wetu kwa sababu ya Roho Mtakatifu anayeishi ndani yetu. Waumini wanaweza kushinda vita vyao na tabia za zamani, mazoea, na uraibu, kwa sababu "kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu" (1 Yohana 5: 4). Tunahitaji sala, ushauri wa kimungu, na msaada wa kanisa nzuri, lakini sio lazima "huduma ya ukombozi."

Tunaambiwa "Mwe na kiasi na kukesha; kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi, kama simba angurumaye, huzunguka-zunguka, akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika Imaniā€¦ Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza, na kuwathibitisha, na kuwatia nguvu" (1 Petro 5: 8-10).

La muhimu kwa ushindi katika maisha ya Kikristo ni kujazwa (kudhibitiwa na uwezo) na Roho Mtakatifu kwa muda mfupi (Waefeso 5:18). Baba anajua wale ambao ni wake: "Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu" (Warumi 8:14). Roho Mtakatifu hawezi mjaza mtu yeyote ambaye hajazaliwa tena (Yohana 3: 3-8, 2 Timotheo 2:19, Matendo 1: 8; 1 Wakorintho 3:16), hivyo hatua ya kwanza katika ushindi wa kiroho ni kuweka imani yetu katika Yesu Kristo. Kisha, shangilia kwamba Yesu yuko ndani yako na una nguvu zake na ushindi wake.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Huduma ya ukombozi ni nini, na ni ya Biblia?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries