Je, Mungu anampenda Shetani?


Swali: "Je, Mungu anampenda Shetani?"

Jibu:
Hapana, Mungu hampendi Shetani, wala hatupaswi sisi. Mungu hawezi kupenda yaliyo mabaya na ya uasherati, na Shetani hujumuisha yote hayo. Yeye ni adui (1 Petro 5: 8); yule mwovu (Mathayo 6:13); baba wa uongo na muuaji (Yohana 8:44); mshtaki wa watu wa Mungu (Ufunuo 12:10); mchezaji (1 Wathesalonike 3: 5); mwenye kiburi, maovu na mwenye vurugu (Isaya 14: 12-15); mdanganyifu (Matendo 13:10); mpangaji (Waefeso 6:11); mwizi (Luka 8:12); na mambo mabaya mengi zaidi. Yeye ni kweli, kila kitu ambacho Mungu huchukia. Moyo wa Shetani umetengenezwa na kuthibitishwa kwa chuki yake kwa Mungu, hukumu yake ni ya mwisho, na uharibifu wake ni wa hakika. Ufunuo 20 inaelezea mpango wa Mungu wa baadaye wa Shetani, na upendo kwa Shetani hauna sehemu ndani yake.

Amri ya Yesu kwamba tuwapenda adui zetu (Mathayo 5:44) inanuia kutawala husiano wetu wa kibinafsi katika ulimwengu huu. Tunampenda Mungu, na tunawapenda watu (hata adui zetu), ambao wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Malaika hawakuubwa kwa mfano wa Mungu. Hatuambiwi kuwawapenda malaika watakatifu, na hakika hatukuambiwa kuwapenda malaika waovu.

Kwa kuwa Shetani ni kila kitu ambacho ni kinyume na Mungu tunayempenda, hatuwezi kumpenda Shetani. Ikiwa tutampenda Shetani, tutalazimika kumchukia Mungu, kwa sababu utakatifu ni kinyume cha dhambi.

Mungu tayari ameshaamua kuwa hakutakuwa na msamaha kwa Shetani; sisi ni uzao wa dhabihu ya upendo wa Mungu, umeonyeshwa msalabani. Kama vile Mungu alivyowaokoa wanadamu kwa upendo, Alikuwa anamweka Shetani "kufungua aibu" ya wazi (Wakolosai 2:15). Hukumu ya Mungu ya Shetani itakuwa sehemu ya upendo wake mkubwa kwetu.

English
Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Mungu anampenda Shetani?

Jua jinsi ya ...

kutumia milele na MunguPata msamaha kutoka kwa Mungu