Въпроси относно решенията в живота


Какъв е смисълът на живота?

Как да разбера каква е Божията воля за живота ми?

Какво говори Библията относно това един християнин да влиза в дълг?

Трябва ли християните да ходят на лекар?

Трябва ли християнина да прави упражнения? Какво говори Библията за здравето?

Какво казва Библията относно съдебния процес/ даването под съд?

Какво говори Библията за това християнина да служи в армията?

Какво казва Библията за това да намериш цел в живота?

Какво казва Библията за жените, които работят извън дома?

Трябва ли християнинът да започва бизнес с невярващ?

Какво казва Библията, ако християнинът остане неженен?

Какво казва Библията за това християнин да си направи пластична / козметична операция?

Трябва ли християнинът да се застрахова?

Трябва ли християнинът да взема антидепресанти или други психиатрични лекарства?

Християнинът трябва ли да ходи на психолог / психиатър?

Защо хората отхвърлят Исус като техен спасител?

Какъв е християнският възглед за пенсиониране?

Исус беше ли вегетарианец? Трябва ли християнинът да бъде вегетарианец?

Трябва ли християнинът да играе на видео игри?

Бог очаква ли от християните да гласуват?


Въпроси относно решенията в живота