settings icon
share icon
Въпрос

Ако имате много дългове, можете ли да спрете временно даването на десятък докато изплатите дълга?

Отговор


Допустимо е да спрете да давате десятък докато изплатите дълга си. Плащането на дългове е задължение; даването на десятък е „незадължително" поради простата причина, че заповедта да се дава десятък била част от Мойсеевия закон, а християните не са под Закона. Моля не разбирайте погрешно – даването за Господната работа е много важно. Жертвеното финансово даване е част от Божия призив към всеки християнин. Ако наистина е невъзможно да се погаси дълга и да се продължи да се дава десятък едновременно, няма да бъде погрешно да се намали или спре напълно даването временно, за да се погасят възникналите дългове.

Нашето единствено неизменно задължение към хората е да ги обичаме, да се отнасяме към тях както искаме те да се отнасят с нас (Матей 7:12). Всички ние искаме хората да си връщат дълговете към нас. Следователно като християни трябва да изпълняваме следното: „Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона. Понеже заповедите: "Не прелюбодействувай"; "Не убивай"; "Не кради"; "Не пожелавай"; и коя да било друга заповед се заключават в тия думи: "Да обичаш ближния си както себе си". Любовта не върши зло на ближния; следователно, любовта изпълнява закона" (Римляни 13:8–10).

Старозаветният закон за десятъка бил Божията разпоредба за посрещане на материалните нужди на свещениците от Левиевото коляно. Те се нуждаели от подкрепа, за да служат в храма и да посрещат нуждите на бедните (Числа 18:26; Второзаконие 26:12–15). Следователно, когато израилтяните не давали на храма десятък, Бог предупреждавал: „Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В десетъците и в приносите" (Малахия 3:8).

Десятъкът бил една десета от дохода на човек. „Защото, докато ония от Левиевите потомци, които приемат свещенството, имат заповед по закона да вземат десетък от людете, сиреч, от братята си, ако и тия да са произлезли от чреслата на Авраама" (Евреи 7:5). Левиевото свещеничество продължило да служи в храма през земния път на Исус и десятъкът бил изискван. Но след смъртта, възкресението и възнесението на Господа Исус нещата се променили: „Защото, ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона" (Евреи 7:12). Сега нашият Първосвещеник е Христос, а християните са Божият храм и Неговото царско свещеничество (Евреи 4:14–15; 1 Коринтяни 6:19–20; 1 Петрово 2:9–10).

Нашият Първосвещеник ни служи според Новия Завет (Божия закон, записан върху сърцата ни) като ни дава Светия Дух (Евреи 12:24; 10:16). Този закон действа мощно като ни кара да обичаме другите с любов, породена от Духа (Галатяни 5:22–23). Ето защо Йоан пише: „Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любовта към Бога?" (1 Йоаново 3:17). Божията любов кара истинския християнин да дава, но никое от новозаветните послания не заповядва, нито дори препоръчва християните да плащат десятък или някакъв друг процент. Християнското даване е резултатът от християнската любов.

Християните могат, ако изберат, да дават десятък (една десета) от приходите си на църквата за посрещане на духовни и материални потребности в техния нуждаещ се свят. Някои ще изберат да дават по-малко от една десета; някои ще изберат да дават повече. Павел препоръчва да се дава на църквата в неделя: „В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си" (1 Коринтяни 16:2a).

Християните не трябва да пестят, а да дават толкова колкото ги води Бог. Това са Божиите пари. Неговите възнаграждения надвишават цената. „А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело" (2 Коринтяни 9:6–8).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Ако имате много дългове, можете ли да спрете временно даването на десятък докато изплатите дълга?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries