settings icon
share icon
Въпрос

Трябва ли християнинът да се застрахова?

Отговор


Християните често се борят с въпроса дали да се застраховат и дали застраховането им демонстрира липса на вяра. Това е здравословно за тях, и вярващите трябва да прегледат Писанието, и да стигнат до отговор, който могат да защитят чрез Библията.

Най-напред, нека да се съгласим, че застраховките не са споменати изрично в Библията. Ако едно нещо не е специално споменато в Божието Слово, тогава трябва да черпим от принципите и учението на цялото свидетелство на Писанията. След извличането на всички приложими библейски принципи, различните вярващи може да достигнат до различни лични убеждения. Римляни глава 14 казва, че тези ситуации изискват да имаме уважение към възгледите на другите хора. В същата тази глава вярващите имат отговорността да имат мнение по въпроса (Римляни 14:5). Формулировката на текста показва, че трябва да направим подробно изучаване на Словото на Бога и след това да си оформим благочестиви лични убеждения. Последният стих на същата глава казва, че каквото и да решим, трябва да бъде акт на вяра.

Ето някои от библейските принципи, които ни ръководят. Трябва да се покоряваме на властите, които са поставени над нас. По тази причина, когато сме задължени по закон да имаме застраховка, например застраховка гражданска отговорност, то тогава трябва да се подчиним. Трябва да се грижим за нашите семейства. По тази причина, трябва да планираме бъдещите си доходи. Това също може да включва подготовката за нежелана и непредвидена смърт на родител. Застраховка живот може да се види като липса на вяра, любов към пари, разумно планиране, или мъдро настойничество над средства. Условията и убежденията на всеки човек може да се различават в тези области. Бог със сигурност защитава планирането. Историята на Йосиф и неговото мъдро планиране не само спасиха народа на Египет, но също и израилтяните и предците на Христос (Битие 41 глава).

В крайна сметка трябва да изучаваме Божието Слово и да се обърнем към Бог, като го попитаме какво би желал да направим в тази и във всички други области на живота. Евреи 11:6 казва, че без вяра е невъзможно да угодим на Бога. Истинският въпрос е този: „Ще хареса ли това на моя Отец в небесата?” Друг стих за размисъл е Яков 4:17, който ясно казва, че ако имаме възможност да направим добро, трябва да го направим, иначе съгрешаваме. Друг стих, който говори по този въпрос, е 1 Тимотей 5:8, който казва, че ако искаме да служим на другите, трябва да започнем от нашите собствени семейства. Застраховката може да бъде добро и уместно средство да ни помогне в постигането на тези цели.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Трябва ли християнинът да се застрахова?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries