settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да узная дали желанията на сърцето ми са от Бог?

Отговор


Исус отговаря на този въпрос за нас: „Защото от сърцето произлизат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули" (Матей 15:19). И после: „Което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека" (Марк 7:20-23).

В тези пасажи Исус разкрива източника на нашите искания: нашите плътски желания идват от нашето най-вътрешно същество. Грехът не идва в резултат на външни сили. Той се ражда в скритите ниши на нашите мисли и намерения, от тайните желания, които само умът и сърцето могат да си представят. Равносметката е, че в нашето паднало състояние желанията на нашите сърца не идват от Бог. Еремия допълнително потвърждава природата на човешкото сърце: „Сърцето е измамливо повече от всичко, И е страшно болно; кой може да го познае?" (Еремия 17:9)

Дълго време е съществувало гледището на мнозина, че всички хора са изначало добри и почтени и че житейските обстоятелства като бедност или лошо възпитание са тези, които ги превръщат в убийци и крадци. Но Библията учи, че всички хора страдат от обща слабост – греха. Апостол Павел я нарича нашата греховна природа. „Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не желая, него върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене" (Римляни 7:18-20). Нашите зли сърца ни водят към грях.

Нещо повече, сърцето е толкова покварено и измамно, че нашите мотиви са неясни дори за нас самите. Като грешни същества ние измисляме и създаваме зли неща в арогантността и самодостатъчността на сърцата ни (Притчи 16:30; Псалом 35:20; Михей 2:1; Римляни 1:30). Истината е, че само Бог може да изследва нашите най-дълбоки мотиви и вътрешни желания и само чрез Неговата сила можем някога да се надяваме да се измъкнем от несигурността и покварата, които са обвързали сърцата ни. Само Той търси всички и ни познава отблизо (Евреи 4:11-13).

За щастие Бог не ни изоставя в борбите ни с болезнени желания и греховни тенденции. Вместо това Той ни осигурява благодатта и силата, от които се нуждаем, за да се противопоставим и да победим греха, когато той се готви да скочи, стаен пред вратата на нашите сърца. Псалмистът ни казва „Весели се, тъй също, в Господа; И той ще ти даде попросеното от сърцето ти. Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще из върши очакването ти; И ще направи да се яви правдата ти като светлината, И съдът ти като пладне" (Псалом 37:4-6).

Бог може буквално да засади Своите собствени желания в сърцето на човека, сърцето, което без Него е отчаяно покварено и измамно. Той заменя злото с добро и поставя сърцата ни на пътя към Него като отстранява нашите собствени желания и ги заменя със Своите. Това се случва само, когато идваме при Него с покаяние и приемаме дара на спасението чрез Господ Исус Христос. В този момент Той премахва нашите сърца от камък и ги заменя със сърца от плът (Езикил 11:19). Той извършва това чрез свръхестественото влагане на Своя Дух в сърцата ни. Тогава нашите желания стават Негови желания, нашата воля се стреми да върши Неговата воля и нашият бунт се обръща в радостно покорство.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да узная дали желанията на сърцето ми са от Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries