settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за донорството на органи?

Отговор


Библията не разглежда конкретно въпроса за трансплантацията на органи. Очевидно е, че в библейските времена трансплантациите на органи не са били познати. Въпреки това има стихове, които илюстрират общи принципи, които могат да бъдат приложени. Един от най-убедителните аргументи в полза на донорството на органи е любовта и състраданието, които подобен акт демонстрира към другите. Задължението "да обичаш ближния си" е заявено от Исус (Матей 5:43-48), Павел (Римляни 13:9) и Яков (Яков 2:8), но всъщност може да се проследи чак до Левит 19:18. Още от първите дни на Стария завет на Божия народ е заповядано да демонстрира любов към Бога, както и към своите ближни. Готовността да дарим орган от собственото си тяло изглежда като краен пример за безкористна жертва в името на другия.

Най-големият пример за това имаме в жертвата, която Исус Христос прави, като отдава тялото си за цялото човечество. Йоан обобщава добре тази заповед, когато пише: "Любезни, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго." (1 Йоан 4:11). Когато Исус се опитва да предаде това послание за безусловна любов към другите, Той говори за грижата за гладните, жадните, бездомните, голите, болните и затворените (Матей 25:35-46). По-нататък Той пояснява: "Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили." (Матей 25:40). Исус използва и притчата за добрия самарянин (Лука 10:25-37), за да ни научи, че ние, християните, трябва да бъдем добри и да проявяваме любов към всички. Ако дадена практика или процедура не противоречи на библейските принципи, тогава тя трябва да се счита за допустима и може да бъде подкрепена от вярващите християни.

Някои хора разглеждат донорството на органи като висша форма на осакатяване на човешкото тяло. Често пасажи като 1 Коринтяни 6:19-20 се използват, за да се защити идеята, че не трябва да се вземат органи от човешкото тяло. Като настойници на Божието творение трябва да се отнасяме към телата си с уважение и да се въздържаме от всичко, което им вреди. Въпреки това, когато Павел пише тези думи до християните в Коринт, той заявява: "затова прославете Бога с телата си [и с душите си, които са Божии]" (1 Коринтяни 6:20), което показва, че това е нещо, което трябва да се извършва, докато човекът е все още жив. Във второто писмо на апостола до църквата в Коринт той им напомня: "Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен." (2 Коринтяни 5:1). Едно от най-големите притеснения сред християните е схващането, че цялото тяло трябва да присъства и да бъде запазено по някакъв начин за възкресението. Ето защо много християни не желаят да даряват органи, защото вярват, че самото възкресение изисква "пълно" тяло. Въпреки това, след като Адам и Ева съгрешават в Едемската градина, Бог казва на Адам: "С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст, и в пръстта ще се върнеш." (Битие 3:19). Така Бог каза, че един ден земните ни тела ще се върнат в земята.

Павел, пишейки на коринтяните, дава известна представа за разликата между физическото тяло при смъртта (което може да бъде изхвърлено по различни начини) и духовното тяло при възкресението (1 Коринтяни 15:35-49). Той използва аналогията с разликата между семето и плода на това семе, за да илюстрира разликата между земното тяло и възкресеното тяло. След това той коментира: "Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло." (1 Коринтяни 15: 44). Ако вярваме, че възкресените при възкресението тела представляват просто "пренаселване" на земните ни тела, тогава притежаваме погрешна представа за нашето възкресение, както е представено в Библията. Казано ни е, че земното тяло, "това на плътта и кръвта", няма да влезе в небесното наследство (1 Коринтяни 15:50). Въз основа на тези факти християните не бива да се страхуват или да отхвърлят донорството на органи само в опит да запазят физическото си тяло непокътнато за възкресението.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за донорството на органи?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries